Tot ceea ce vă puteţi imagina este real.


tot-ceea-vă-puteţi-imagina-este-real
pablo picassototceeaputeţiimaginaesterealtot ceeaceea cevă puteţiputeţi imaginaimagina esteeste realtot ceea ceceea ce văce vă puteţivă puteţi imaginaputeţi imagina esteimagina este realtot ceea ce văceea ce vă puteţice vă puteţi imaginavă puteţi imagina esteputeţi imagina este realtot ceea ce vă puteţiceea ce vă puteţi imaginace vă puteţi imagina estevă puteţi imagina este real

Tot ceea ce îţi poţi imagina este real.Ceea ce acum este real a fost cu putinţă; şi tot ceea ce este real este şi necesar.Vă puteţi imagina modelul unei relaţii ideale, dar aceasta este doar o fugă de realitate.Ceea ce nu puteţi face nu trebuie să fie o piedică în calea a ceea ce puteţi.Fie că obiectul credinţei voastre este real, fie că nu, veţi obţine aceleaşi rezultate. Subconştientul răspunde cu fidelitate oricărui gând care este suficient de puternic. Puteţi considera credinţa ca fiind tot un gând şi trebuie să o cultivaţi mereu;nu aveţi nevoie de mai mult.Tot ceea ce este real este alcătuit din lucruri care nu pot fi privite ca reale.