Todd Zarnecki (când Leonard bate la uşa lui): Cine e? Sheldon: Osânda ta! Raj: Nu spune


todd-zarnecki-când-leonard-bate-uşa-lui-cine-e-sheldon-osânda-raj-nu-spune-osânda-cine-deschide-uşa-pentru-osânda-lui-sheldon-ai-dreptate
teoria big banguluitoddzarneckicândleonardbateuşaluicinesheldonosândarajnuspuneosândadeschidepentruosândaluiaidreptatespreuşăcoşcucăţeluşitodd zarneckizarnecki (când(când leonardleonard batebate lala uşauşa lui)cine eosânda tanu spuneosânda tacine deschidedeschide uşauşa pentrupentru osândaosânda luiai dreptatecoş cucu căţeluşitodd zarnecki (cândzarnecki (când leonard(când leonard bateleonard bate labate la uşala uşa lui)cine deschide uşadeschide uşa pentruuşa pentru osândapentru osânda luicoş cu căţeluşi

Sheldon: Ce se întâmplă? Leonard: Howard o să doarmă aici diseară. S-a certat cu mama lui. Sheldon: I-ai oferit o băutură caldă? Leonard (pauză lungă): Nu. Sheldon: Leonard, protocolul social specifică: când un prieten e supărat, îi oferi o băutură caldă, cum ar fi ceaiul. Howard. Un ceai ar fi bun.: L-ai auzit, Leonard. (Trosneşte din degete şi face semn spre bucătărie. Leonard merge spre bucătărie.) Şi dacă tot eşti acolo, sunt supărat că avem un oaspete neanunţat, deci fă-mi cacao.Sheldon: Nu mă simt bine să fiu inclus în minciuna ta cu Penny. Leonard: Ce era să spun? Sheldon: I-ai fi putut spune adevărul. Leonard: Asta i-ar fi rănit sentimentele. Sheldon: Ăsta e un factor relevant? Leonard: Da. Sheldon: Atunci presupun că ai fi putut fi de acord să mergi. Leonard: Şi ce aş fi spus după? Sheldon: Aş sugere ceva de genul: cântatul nu este o vocaţie adecvată sau nici măcar o vocaţie pentru tine, iar dacă nu eşti de acord ţi-aş sugera un control pentru a căuta o tumoare apăsând pe centrii de procesare cognitivi ai creierului tău. Leonard: Nu aş putea spune asta. Ar trebui să spun Mama lui Sheldon: (către Leonard şi Penny) Ştiţi, voi doi faceţi un cuplu drăguţ. Leonard: O, nu, nu suntem... un cuplu. Suntem liberi... ca... acele bucăţi de brânză ambalate individual, dar aşezate una lângă alta... ca... doar prieteni. Mama lui Sheldon: (mai la o parte spre Howard) Am atins vreo coardă sensibilă? Leonard: o da.Leonard: Întotdeauna am fost puţin confuz în legătură cu asta - de ce nu mănâncă hinduşii carne de vită? Raj: Credem că vacile sunt zei. Sheldon: Tehnic vorbind, nu. În Hinduism, vacile sunt văzute ca nişte zei. Raj: Nu-mi spune tu despre cultura mea, Sheldon! În starea în care sunt, te fac praf, jur pe vacă!Leonard: Cum adică ne mutăm? De ce? Sheldon: Nu trebuie să avem un motiv. Leonard: Ba da, cam trebuie. Sheldon: Nu neapărat. Asta e un exemplu clasic al trilemei lui Münchhausen. Fie motivul este dirijat de o serie de sub-motive care conduc la o regresie infinită, fie se trage din declaraţii axiomatice arbitrare, fie este circular în ultimă instantă, de ex. Spune-mi, dacă Adam singur, fără sfatul uneltitorului, ar fi căzut în păcat, cine l-ar fi scăpat de osânda veşnică?