Tocmai acum, tocmai acumcând o iubesc cel mai mult,tocmai acum am minţit-o.Tocmai acum, tocmai acumcând ea ţine cel mai mult la mine,tocmai acum am umbrit-o.Tocmai acum, tocmai acumcând ea se gândeşte la mine fluier a pagubă.Tocmai acum, tocmai acumcând ea e cea mai frumoasă de pe lumeastelelor mele,orbesc.Tocmai acum, tocmai acumcând îi simt graţiastrăbătând toate zidurile oraşuluisurzesc.Tocmai acum, tocmai acumcând simt că ei îi este dor de mineîmi jignesc prieteniinemaisuportând cât de dor poate să-mi fie de ea.


tocmai-acum-tocmai-acumcând-o-iubesc-cel-mai-multtocmai-acum-am-minţit-otocmai-acum-tocmai-acumcând-ea-ţine-cel-mai-mult-tocmai-acum-am
nichita stănescutocmaiacumtocmaiacumcândiubesccelmaimulttocmaiacumamminţitotocmaieaţinemultminetocmaiumbritotocmaisegândeştefluierpagubătocmaiceafrumoasădepelumeastelelormeleorbesctocmaiîisimtgraţiastrăbătândtoatezidurileoraşuluisurzesctocmaieiestedormineîmijignescprieteniinemaisuportândcâtpoatesămifieeatocmai acumtocmai acumcândacumcând oo iubesciubesc celcel maiacum amtocmai acumcândacumcând eaea ţineţine celcel maimai multmult laacum amtocmai acumcândacumcând eaea sese gândeştegândeşte lamine fluiertocmai acumcândacumcând eaea ee ceacea maimai frumoasăfrumoasă dede pepe lumeastelelortocmai acumcândacumcând îiîi simtsimt graţiastrăbătândgraţiastrăbătând toatetoate ziduriletocmai acumcândacumcând simtsimt căcă eiei îiîi esteeste dorde mineîmimineîmi jignescjignesc prieteniinemaisuportândprieteniinemaisuportând câtcât dede dorfie dede eatocmai acumcând oacumcând o iubesco iubesc celiubesc cel maitocmai acumcând eaacumcând ea ţineea ţine celţine cel maicel mai multmai mult latocmai acumcând eaacumcând ea seea se gândeştese gândeşte lagândeşte la minela mine fluiertocmai acumcând eaacumcând ea eea e ceae cea maicea mai frumoasămai frumoasă defrumoasă de pede pe lumeastelelortocmai acumcând îiacumcând îi simtîi simt graţiastrăbătândsimt graţiastrăbătând toategraţiastrăbătând toate ziduriletocmai acumcând simtacumcând simt căsimt că eică ei îiei îi esteîi este doreste dor dedor de mineîmide mineîmi jignescmineîmi jignesc prieteniinemaisuportândjignesc prieteniinemaisuportând câtprieteniinemaisuportând cât decât de dorde dor poatefie de ea

Eu, care te-am iubit pe tine nu eram tocmai euSi nici tu nu erai tocmai cea care m-ai iubit pe mineIubirea mea nu era tocmai a mea Iubirea ta nu era tocmai a taSi iubirea noastra nu era tocmai a noastraPentru ca prima iubire nu e chiar prima si iubirea ce se implineste o vreme nu e tocmai iubireFloarea ce ti-am dat-o de ziua ta era de fapt de ziua noastraA mea si a alteiaSi nu puteai fi impotriva ca fetita noastra sa se numeasca prima iubireChiar daca nu era chiar prima, dar avea acelasi nume cu eaSi cand te-am pierdut am fost tristPentru ca am pierdut-o si pe prima si pe cea de-a doua si pe cea de a treiaSi abia la urma de tot te pierdusem pe tine... Altfel, de ce ma simt acum ca la 16 ani,Nauc si perforat de singuratate ca de acnee?Kyle (vrea să cumpere un curcan de la un fermier): Cât costă? Fermierul: 50 de dolari. Kyle: Dar tocmai te pregăteai să-l duci în spatele casei şi să-i tragi un glonţ în cap! Fermierul: Tocmai! Acum trebuie să găsesc altceva de împuşcat.Tocmai cele mai simple, cele mai clare idei, tocmai acelea sunt cel mai greu de înţeles.Sondra Pransky: Tată, trebuie să vorbim. Acum. Sid Waterman: Chiar acum, draga mea? Tocmai voiam să-i scot doamnei Quincy nişte monede din nas!Dar omul nu poate să uite tocmai ceea ce ar vrea să uite, tocmai ceea ce ţine cu orice preţ să uite.Luis: Julia, tocmai am omorât un om! Julia: Şi eu tocmai mi-am cumpărat o pălărie.