Toate zilele sunt nopţi până te văd, iar nopţile strălucesc ca zilele când te visez.


toate-zilele-sunt-nopţi-până-te-văd-iar-nopţile-strălucesc-ca-zilele-când-te-visez
william shakespearetoatezilelesuntnopţipânătevădiarnopţilestrălucesccacândviseztoate zilelezilele suntsunt nopţinopţi pânăpână tete vădiar nopţilenopţile strălucescstrălucesc caca zilelezilele cândcând tete viseztoate zilele suntzilele sunt nopţisunt nopţi pânănopţi până tepână te vădiar nopţile strălucescnopţile strălucesc castrălucesc ca zileleca zilele cândzilele când tecând te viseztoate zilele sunt nopţizilele sunt nopţi pânăsunt nopţi până tenopţi până te vădiar nopţile strălucesc canopţile strălucesc ca zilelestrălucesc ca zilele cândca zilele când tezilele când te viseztoate zilele sunt nopţi pânăzilele sunt nopţi până tesunt nopţi până te vădiar nopţile strălucesc ca zilelenopţile strălucesc ca zilele cândstrălucesc ca zilele când teca zilele când te visez

Singurătatea îşi dublează povara greutăţii iarna pentru că zilele sunt scurte, iar nopţile interminabile. Socializarea intră în hibernarea şi refugiul omului este în propriul cămin.Dumnezeu veghează, Dumnezeu veghează. Este marele veghetor al tuturor nopţilor - nopţi ce sunt pentru el nopţi îngrozitoare, nopţile minţii, nopţile inimii, nopţile naturii umane, nopţile răului al cărui întuneric coboară în orice moment asupra omenirii îndurerate. Cine ar putea spune cu câtă iubire ne veghează? Această iubire are un nume şi o calitate. Este o iubire infinită.Spre cimitir când o duceamAşa de mult am regretatŞi nopţile când ne iubeamŞi zilele ce mi-a mâncat.Am observat că în zilele cele mai obide şi amărăciunii pe care mi le aducea viaţa, în zilele grele, pe care ea mi le-a dăruit din belşug, tocmai în zilele acelea se deşteaptă în mine cu mai multă dârzenie, perseverenţa în realizarea ţelului. Aceasta o datorez cărţilor care ne înfăţişează toate chinurile şi torturile sufletului avântat al omului...În zilele bune, văd meseria de preşedinte ca aceea a unui dirijor de orchestră. În zilele întunecate, seamănă mai mult cu un ambreiaj - angajarea motorului pentru a transmite un efect de mişcare, în timp ce forţa de frecare creşte.Jumătate din pribegii să uit, mă lasă,Dar păstrează jumătate din zilele-apuse –Vreau să visez, să visez că-s iarăşi acasă.