Toate marile descoperiri sunt făcute de oameni ale căror sentimente depăşeşc raţiunea lor.


toate-marile-descoperiri-sunt-făcute-de-oameni-ale-căror-sentimente-depăşeşc-raţiunea-lor
c.h. parkhursttoatemariledescoperirisuntfăcutedeoamenialecărorsentimentedepăşeşcraţiunealortoate marilemarile descoperiridescoperiri suntsunt făcutefăcute dede oamenioameni aleale cărorsentimente depăşeşcdepăşeşc raţiunearaţiunea lortoate marile descoperirimarile descoperiri suntdescoperiri sunt făcutesunt făcute defăcute de oamenide oameni aleoameni ale cărorale căror sentimentecăror sentimente depăşeşcsentimente depăşeşc raţiuneadepăşeşc raţiunea lortoate marile descoperiri suntmarile descoperiri sunt făcutedescoperiri sunt făcute desunt făcute de oamenifăcute de oameni alede oameni ale căroroameni ale căror sentimenteale căror sentimente depăşeşccăror sentimente depăşeşc raţiuneasentimente depăşeşc raţiunea lortoate marile descoperiri sunt făcutemarile descoperiri sunt făcute dedescoperiri sunt făcute de oamenisunt făcute de oameni alefăcute de oameni ale cărorde oameni ale căror sentimenteoameni ale căror sentimente depăşeşcale căror sentimente depăşeşc raţiuneacăror sentimente depăşeşc raţiunea lor

Marile biblioteci ale vremii noastre sunt mai mult decât toate oceanele de amintiri, mai mult decât toate furtunile de sentimente şi decât toate luptele cu inerţia. Ele condensează identitatea umanităţii, reflectă sensul lumii, sunt pavăze mari împotriva singurătăţii şi neliniştii.Mi se pare că plictiseala e una din marile descoperiri ale acestui veac.Cred că nu-i deloc nevoie ca oamenii a căror viaţă şi ale căror opere sunt de douăzeci de ani în faţa publicului să-şi mai expună crezul lor politic.Dacă oamenii ar începe imediat să trăiască marile adevăruri ale vieţii lor a căror revelaţie o au la un moment dat! Suferinţa care ar urma nu i-ar degrada niciodată şi ar putea încă păstra în inimile lor, neatinse, zilele luminoase pe care le-au trăit până atunci.Cred că plictiseala este una dintre marile descoperiri ale acestui veac.Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria.