Toţi recunoaştem uşor o persoană care te preţuieşte cu adevărat prin faptul că nu te linguşeşte.


toţi-recunoaştem-uşor-o-persoană-care-te-preţuieşte-cu-adevărat-prin-faptul-că-nu-te-linguşeşte
maricel popatoţirecunoaştemuşorpersoanăcaretepreţuieştecuadevăratprinfaptulnulinguşeştetoţi recunoaştemrecunoaştem uşoro persoanăpersoană carecare tete preţuieştepreţuieşte cucu adevăratadevărat prinprin faptulfaptul căcă nunu tete linguşeştetoţi recunoaştem uşorrecunoaştem uşor ouşor o persoanăo persoană carepersoană care tecare te preţuieştete preţuieşte cupreţuieşte cu adevăratcu adevărat prinadevărat prin faptulprin faptul căfaptul că nucă nu tenu te linguşeştetoţi recunoaştem uşor orecunoaştem uşor o persoanăuşor o persoană careo persoană care tepersoană care te preţuieştecare te preţuieşte cute preţuieşte cu adevăratpreţuieşte cu adevărat princu adevărat prin faptuladevărat prin faptul căprin faptul că nufaptul că nu tecă nu te linguşeştetoţi recunoaştem uşor o persoanărecunoaştem uşor o persoană careuşor o persoană care teo persoană care te preţuieştepersoană care te preţuieşte cucare te preţuieşte cu adevăratte preţuieşte cu adevărat prinpreţuieşte cu adevărat prin faptulcu adevărat prin faptul căadevărat prin faptul că nuprin faptul că nu tefaptul că nu te linguşeşte

Poţi spune întotdeauna ce fel de persoană crede cu adevărat un bărbat că eşti prin cerceii pe care el ţi-i oferă.Ne recunoaştem un suflet pereche prin nivelul suprem de linişte şi securitate pe care îl simţim împreună cu acea persoană. Asta nu înseamnă că nu mai rămân chestiuni ce trebuie să fie puse la punct. Mai degrabă, înseamnă că ştim intuitiv că ne putem rezolva problemele cu sufletul nostru pereche fără să pierdem respectul şi dragostea ei ori a lui.Trebuie să recunoaştem faptul că totul lucrează pentru Bine în Universul infinit al Lui Dumnezeu.O persoană care are un scop cert în viaţă va realiza tot ce şi-a propus, în ciuda obstacolelor pe care le are de întâmpinat. O persoană care nu are niciun scop în viaţă nu va realiza nimic, chiar dacă drumul pe care îl urmează este uşor de străbătut.Sunt puţine lucrurile care contează cu adevărat; la fel de puţine ca şi momentele când recunoaştem asta.Fă o schimbare legată de asumarea responsabilităţii. Dă-ţi seama că tu eşti singura cauză a efectelor din viaţa ta. Doar atunci poţi să îţi asumi faptul că doar tu eşti singura persoană care poate cu adevărat să schimbe ceva în viaţa ta.