Tinereţea este o stare de spirit, este reflexia iubirii, este o mostră a veşniciei sufletului omenesc.


tinereţea-este-o-stare-de-spirit-este-reflexia-iubirii-este-o-mostră-a-veşniciei-sufletului-omenesc
ioan ciprian moroşanutinereţeaestestaredespiritreflexiaiubiriimostrăveşnicieisufletuluiomenesctinereţea esteeste oo starestare dede spiriteste reflexiareflexia iubiriieste oo mostrăveşniciei sufletuluisufletului omenesctinereţea este oeste o stareo stare destare de spiriteste reflexia iubiriieste o mostrămostră a veşnicieia veşniciei sufletuluiveşniciei sufletului omenesctinereţea este o stareeste o stare deo stare de spirito mostră a veşnicieimostră a veşniciei sufletuluia veşniciei sufletului omenesctinereţea este o stare deeste o stare de spiriteste o mostră a veşnicieio mostră a veşniciei sufletuluimostră a veşniciei sufletului omenesc

Tinereţea nu este o etapă a vieţii, ci este o stare de spirit. Tinereţea nu ţine de obraji îmbujoraţi, buze roşii şi genunchi supli. Ea este o chestiune de voinţă, un atribut al imaginaţiei, o vigoare a emoţiilor. Este prospeţimea celor mai profunde izvoare ale vieţii.Tinereţea nu este o etapă a vieţii, ci este o stare de spirit...Tinereţea nu e o perioadă oarecare din viaţa omului, ci este o stare de spirit.Sufletul omenesc este o parte din intelectul divin şi deci când spunem că sufletul omenesc percepe una sau alta nu spunem decât că Dumnezeu, întrucât se manifestă prin natura sufletului omenesc sau întrucât constituie esenţa sufletului omenesc are cutare sau cutare idee.Pentru mine, actoria a fost şi este o stare de spirit, este o stare privilegiată prin care vezi lumea sub lupă, iar asta este fascinant şi foarte distractiv.Înainte credeam că intelectul (înţelegerea) e calitatea principală a sufletului omenesc. Era o greşeală şi simţeam vag acest lucru. Intelectul e numai instrumentul eliberării, al manifestării esenţei sufletului, al iubirii.