Timpul este frântura universului măsurat.


timpul-este-frântura-universului-măsurat
valeria mahoktimpulestefrânturauniversuluimăsurattimpul esteeste frânturafrântura universuluiuniversului măsurattimpul este frânturaeste frântura universuluifrântura universului măsurattimpul este frântura universuluieste frântura universului măsurattimpul este frântura universului măsurat

Măsurat cu clepsidra, timpul pare a se supune gravitaţiei.Timpul nu este pentru totdeauna. Totdeauna nu poate fi măsurat.Lumina are timpul său care îi este măsurat, dar domnia nopţii nu cunoaşte nici timp, nici spaţiu. Somnul dispune de toată veşnicia!Timpul este dirijor în orchestra universului.Cred că întotdeauna murim după un orar stabilit. Timpul e măsurat diferit pentru fiecare dintre noi, însă murim după cum ne-a fost scris...Timpul primăverii este timpul meu, este timpul tău, este timpul nostru deoarece timpul primăverii este timpul iubirii. Trăiască dulcea dragoste!