Tehnica disciplinei în familie nu trebuie să se exteriorizeze nici prin încăpăţânare, nici prin mânie, nici prin strigăte sau rugăminţi, nici prin insistenţe, ci prin o dispoziţie calmă şi serioasă.


tehnica-disciplinei-în-familie-nu-trebuie-să-se-exteriorizeze-nici-prin-încăpăţânare-nici-prin-mânie-nici-prin-strigăte-sau-rugăminţi-nici
a.s. makarenkotehnicadisciplineiînfamilienutrebuieseexteriorizezeniciprinîncăpăţânaremâniestrigătesaurugăminţiinsistenţedispoziţiecalmăşiserioasătehnica disciplineidisciplinei înîn familiefamilie nunu trebuietrebuie săsă sese exteriorizezeexteriorizeze nicinici prinprin încăpăţânarenici prinprin mânienici prinprin strigătestrigăte sausau rugăminţinici prinprin insistenţeci prinprin oo dispoziţiedispoziţie calmăcalmă şişi serioasătehnica disciplinei îndisciplinei în familieîn familie nufamilie nu trebuienu trebuie sătrebuie să sesă se exteriorizezese exteriorizeze niciexteriorizeze nici prinnici prin încăpăţânarenici prin mânienici prin strigăteprin strigăte saustrigăte sau rugăminţinici prin insistenţeci prin oprin o dispoziţieo dispoziţie calmădispoziţie calmă şicalmă şi serioasă

Disciplina nu se realizează prin oarecare măsuri Etica nu este o fantezie mistică - nici o convenţie socială - nici un lux de care ne putem lipsi, subiectiv... Etica este o necesitate obiectivă a supravieţuirii omului - nu prin providenţa supranaturală, nici a vecinilor dvs., nici a toanelor dvs. – ci prin Nu ofensa nici prin cuvinte, nici prin fapte. Hrăneşte-te cu moderaţie. Trăieşte în Inimă. Caută cele mai înălţătoare gânduri.Soţul care-şi iubeşte cu adevărat soţia nu va face şi nu va acţiona cu nimic împotriva ei, nici prin vorbe, nici prin acţiuni. Iubirea veritabilă nu înşeală niciodată.Hristos nu s-a urcat întâmplător pe cruce: curajul îndurării unor suferinţe cumplite a fost singura cale prin care a putut arăta că s-a făcut om cu adevărat, în intregime; prin care şi-a putut dovedi buna-credinţă. Nici inteligenţa, nici înţelepciunea, nici tămăduirlile, nici învăţătura, nici chiar bunătatea ori mila nu ar fi fost probe serioase: singur curajul în faţa durerii şi morţii îi stă la îndemână.În nici o împrejurare nu este bine şi nici cinstit a săvârşi nedreptatea... prin urmare, nici când cineva a îndurat o nedreptate nu trebuie s-o întoarcă.