Te-ai pierdut printre himere,Cap în lună, gând spre stele,Acum doar visezi la ele,Când nu-şi mai încap în piele;Bătrâneţile ţi-s grele,Versurile îţi dau putereSă mai speli negrul din eleTot pierdută între himere... Cap în lună, gând spre stele.


te-ai-pierdut-printre-himerecap-în-lună-gând-spre-steleacum-doar-visezi-elecând-nu-şi-mai-încap-în-pielebătrâneţile-ţi-s-greleversurile
valeria mahokteaipierdutprintrehimerecapînlunăgândspresteleacumdoarvisezielecândnuşimaiîncappielebătrâneţileţisgreleversurileîţidauputeresăspelinegruldineletotpierdutăîntrehimerecapstelepierdut printreîn lunăgând spredoar visezivisezi lamai încapîncap înîţi daudau puteresăputeresă maimai spelispeli negrulnegrul dindin eletoteletot pierdutăpierdută întreîntre himerehimere capcap înîn lunăgând sprespre steledoar visezi lamai încap înîţi dau puteresădau puteresă maiputeresă mai spelimai speli negrulspeli negrul dinnegrul din eletotdin eletot pierdutăeletot pierdută întrepierdută între himereîntre himere caphimere cap încap în lunăgând spre stele

Cum vântul bate printre crengi,şi bate şi prin mine,cum albii fulgi de necuvânttrec şi prin cer, şi piele,te simt trecând acum pe-aici,cu degetele grele.Te naşti din mine, zi de zi,cătând prin nouri stele,şi cu-n surâs îmbietorm-arunci înspre tăcere.Cum să te uit? Cum să nu fugdin calea ta, fiinţă,când gând din gând,din ochi făr' de căinţă,răsari ca să mă duci, cântând,departe, cât mai mult,peste pămînt şi stele,lăsând în urmă lacrimi şi tăcere?Ţinteşte spre Lună. Chiar dacă nu reuşeşti, vei fi măcar printre stele.Până urcăm, să culegem stele, sunt drumuri lungi şi grele.Mai bine sub stele, decât gânduri şi fapte necurate spre ele.Când am citit Drumul spre stele,Mi-am spus la cea din urmă stanţă:De... drumul poate-o fi spre ele;Dar pân' la stele - ce distanţă!Nu jure omul de nimic! Ca-ades un gând ţi-ai pus în cap, şi-un alt gând peste cap l-a dat.Ei tocmai terminară treabaŞi-n piele nu îşi mai încap,Dar