Tăcerea e de aur, dragă, Şi-ai înţeles-o, vrei nu vrei,Când ai tăcut o zi întreagă... Atuncea când ţi-am luat cercei!


tăcerea-e-de-aur-dragă-Şi-ai-înţeles-o-vrei-nu-vreicând-ai-tăcut-o-zi-întreagă-atuncea-când-ţi-am-luat-cercei
corneliu berbentetăcereadeaurdragăŞiaiînţelesovreinuvreicândaităcutziîntreagăatunceacândţiamluatcerceităcerea ee dede aurvrei nuai tăcuttăcut oo zizi întreagăîntreagă atunceaatuncea cândluat cerceităcerea e dee de aurai tăcut otăcut o zio zi întreagăzi întreagă atunceaîntreagă atuncea cândtăcerea e de aurai tăcut o zităcut o zi întreagăo zi întreagă atunceazi întreagă atuncea cândai tăcut o zi întreagătăcut o zi întreagă atunceao zi întreagă atuncea când

Succesul înseamnă să faci ce vrei, când vrei, unde vrei, cu cine vrei, cât vrei.Trebuie să dai în aceeaşi măsură în care vrei să primeşti. Dacă vrei o inimă întreagă, dă o viaţă întreagă.Mândro, mândro, vrei nu vreiUn inel şi doi cercei,Dă-mi să-ţi sărut ochii tăi;De vrei roche de mireasăCingătoare de mătase,Părul să-ţi încurc mă lasă;De beteală o cununăVrei pe fruntea ta cea jună,Dă-mi o gură, numai una!Iar de vrei un bărbăţelSă-l iubeşti, să crezi în el,Nu-l căta - că iacătă-l!Vrei să fii puternic? Renunţă la tot ce ai! Vrei să fii mare? Fii smerit mai întâi! Vrei să fii bogat? Fii cel care îi ajută pe alţii să se îmbogăţească, nu neapărat financiar! Vrei să ai femei? Fii fericit în solitudine! Vrei să fii important? Acceptă că nu eşti cu nimic mai presus decât restul lumii şi viceversa. Vrei să fii fericit? Renunţă din când în când la minte şi fă ce simţi.Când te mândreşti că faci greşeli,Vrei conştiinţa să-ţi înşeli,Vrei îndoiala să-ţi adormi,Sau vrei motiv să te transformi?Când ştii ce vrei şi vrei cu adevărat, vei descoperi un mod de a obţine ce vrei. Răspunsurile, metodele şi soluţiile de care ai nevoie pentru a rezolva problemele, ca şi modul de rezolvare, îţi vor apărea fără îndoială.