Suntem, la rândul nostru iubiţi, numai atunci când în interiorul nostru ne simţim liberi şi dacă dăruim libertate adevărată şi celorlalţi.


suntem-rândul-nostru-iubiţi-numai-atunci-când-în-interiorul-nostru-ne-simţim-liberi-şi-dacă-dăruim-libertate-adevărată-şi-celorlalţi
romano battagliasuntemrândulnostruiubiţinumaiatuncicândîninteriorulnesimţimliberişidacădăruimlibertateadevăratăcelorlalţila rândulrândul nostrunostru iubiţinumai atunciatunci cândcând înîn interiorulinteriorul nostrunostru nene simţimsimţim liberiliberi şişi dacădacă dăruimdăruim libertatelibertate adevăratăadevărată şişi celorlalţila rândul nostrurândul nostru iubiţinumai atunci cândatunci când încând în interiorulîn interiorul nostruinteriorul nostru nenostru ne simţimne simţim liberisimţim liberi şiliberi şi dacăşi dacă dăruimdacă dăruim libertatedăruim libertate adevăratălibertate adevărată şiadevărată şi celorlalţila rândul nostru iubiţinumai atunci când înatunci când în interiorulcând în interiorul nostruîn interiorul nostru neinteriorul nostru ne simţimnostru ne simţim liberine simţim liberi şisimţim liberi şi dacăliberi şi dacă dăruimşi dacă dăruim libertatedacă dăruim libertate adevăratădăruim libertate adevărată şilibertate adevărată şi celorlalţinumai atunci când în interiorulatunci când în interiorul nostrucând în interiorul nostru neîn interiorul nostru ne simţiminteriorul nostru ne simţim liberinostru ne simţim liberi şine simţim liberi şi dacăsimţim liberi şi dacă dăruimliberi şi dacă dăruim libertateşi dacă dăruim libertate adevăratădacă dăruim libertate adevărată şidăruim libertate adevărată şi celorlalţi

Un suflet pereche este cineva care are încuietori potrivite cheilor tale şi chei ce se potrivesc încuietorilor tale. Atunci când ne simţim îndeajuns de siguri încât să deschidem încuietorile, sufletele noastre autentice păşesc în faţă şi putem fi întru totul şi cu toată onestitatea cine suntem; putem fi iubiţi pentru ce suntem şi nu pentru ceea ce pretindem că suntem. Fiecare dintre cei doi scoate la iveală cea mai bună parte a celuilalt. Indiferent ce alt lucru merge prost în jurul nostru, cu acea persoană ne simţim în siguranţă în propriul nostru paradis.Adevărul are putere. Iar dacă gravităm cu toţii în jurul aceloraşi idei, o facem, poate, fiindcă acele idei sunt adevărate... înscrise adânc în noi înşine. Iar atunci când auzim adevărul, chiar dacă nu-l înţelegem, simţim că el rezonează în interiorul nostru... vibrând odată cu înţelepciunea noastră inconştientă. Poate că adevărul nu-l învăţăm, ci ni-l reamintim... îl re-memorăm... îl re-cunoaştem... ca fiind deja înlăuntrul nostru.Puterea provine din interiorul nostru, dar noi nu o putem primi până când nu o dăruim.În mod natural suntem atraşi de oamenii siguri pe ei, deoarece ei ne fac şi pe noi să ne simţim, la rândul nostru, siguri.Avem preţiosul dar de a fi iubiţi fără vreun merit al nostru, aşa cum copilaşii sunt iubiţi de părinţii lor. Nu are importanţă cât de mult suntem în stare să îndeplinim în viaţa creştină. Dumnezeu se uită numai la voinţă.Nu e nimic deosebit atunci când dăruim ceea ce vrem să dăruim, minunat e atunci când dăruim ceva la care nu am vrea să renunţăm. Dăruim nu cu mâinile ci cu inima.