Suntem pe o planetă care se învârte, fără să fi întârziat vreodată măcar 2 secunde... Dimineaţa, avem cafea. Seara, avem bere. Doar nu suntem proşti. Şi unii încă cred că Dumnezeu nu există.


suntem-pe-o-planetă-care-se-învârte-fără-să-fi-întârziat-vreodată-mă-2-secunde-dimineaţa-avem-cafea-seara-avem-bere-doar-nu-suntem
iustinian cruceanusuntempeplanetăcareseînvârtefărăfiîntârziatvreodatămăcar2secundedimineaţaavemcafeasearaberedoarnusuntemproştiŞiuniiîncăcreddumnezeuexistăsuntem pepe oo planetăplanetă carecare sese învârtefără săsă fifi întârziatîntârziat vreodatăvreodată măcarmăcar 2secunde dimineaţaavem cafeaavem beredoar nunu suntemsuntem proştiŞi uniiunii încăîncă credcred căcă dumnezeudumnezeu nunu existăsuntem pe ope o planetăo planetă careplanetă care secare se învârtefără să fisă fi întârziatfi întârziat vreodatăîntârziat vreodată măcarvreodată măcar 2măcar 2 secunde2 secunde dimineaţadoar nu suntemnu suntem proştiŞi unii încăunii încă credîncă cred căcred că dumnezeucă dumnezeu nudumnezeu nu există

Suntem pe o planetă care se învârte, fără să fi întârziat vreodată măcar 2 secunde... Dimineaţa, avem cafea. Seara - bere. Doar nu suntem proşti. Şi unii încă cred că Dumnezeu nu există.Aruncăm piatra fără a privi unde aterizează. Aruncăm piatra doar pentru a scăpa de ea. Suntem nemulţumiţi cu ceea ce avem, însă nici măcar nu ştim ce avem.Când nimeni nu ne iubeşte, nu apucăm să avem un chip şi avem doar chipul nimănui, suntem fără ca propriu zis să fim.De multe ori suntem nemulţumiţi cu ceea ce avem, însă nici măcar nu ştim ce avem.Niciun lucru sau loc, nicio experienţă, persoană, nici măcar dorinţa de a evolua constant nu ne face să fim fericiţi când nu suntem recunoscători pentru ceea ce suntem, avem şi trăim. Îmi aduc aminte vorba 'ceea: Nemulţumitului i se ia darul. Nu cred că e valabilă în totalitate, cu siguranţă nemulţumitul, până să i se ia ceva, va pierde însuşi toate cele ce deţine.Nimic nu e permanent în lume şi suntem proşti să credem că putem cere unui lucru să dureze în timp. Suntem însă şi mai proşti dacă nu preţuim acel lucru, bucurându-ne de el atâta vreme cât există.