Suntem chiriaşi pe acest pământ, iar accesul la utilităţi este public!


suntem-chiriaşi-pe-acest-pământ-iar-accesul-utilităţi-este-public
elena stansuntemchiriaşipeacestpământiaraccesulutilităţiestepublicsuntem chiriaşichiriaşi pepe acestacest pământiar accesulaccesul lala utilităţiutilităţi esteeste publicsuntem chiriaşi pechiriaşi pe acestpe acest pământiar accesul laaccesul la utilităţila utilităţi esteutilităţi este publicsuntem chiriaşi pe acestchiriaşi pe acest pământiar accesul la utilităţiaccesul la utilităţi estela utilităţi este publicsuntem chiriaşi pe acest pământiar accesul la utilităţi esteaccesul la utilităţi este public

Nu există proprietari pe pământ; toţi suntem chiriaşi. -Viorel Vintila
nu-există-proprietari-pe-pământ-toţi-suntem-chiriaşi
Suntem mulţi, dar fiecare are loc pe acest pământ. -Ioan-Adrian Nicula
suntem-mulţi-dar-fiecare-are-loc-pe-acest-pământ
Cred că suntem pe pământ pentru acest lucru unic: să iubim. -Radu Beligan
cred-că-suntem-pe-pământ-pentru-acest-lucru-unic-să-iubim
Când te-ai născut în acest univers, accesul la alte universuri e dificil. Dar nu e cu totul imposibil. Mizeria nu este un păcat împotriva Spiritului. -Ioan Petru Culianu
când-te-ai-născut-în-acest-univers-accesul-alte-universuri-e-dificil-dar-nu-e-cu-totul-imposibil-mizeria-nu-este-un-păcat-împotriva