Suntem chiriaşi pe acest pământ, iar accesul la utilităţi este public!


suntem-chiriaşi-pe-acest-pământ-iar-accesul-utilităţi-este-public
elena stansuntemchiriaşipeacestpământiaraccesulutilităţiestepublicsuntem chiriaşichiriaşi pepe acestacest pământiar accesulaccesul lala utilităţiutilităţi esteeste publicsuntem chiriaşi pechiriaşi pe acestpe acest pământiar accesul laaccesul la utilităţila utilităţi esteutilităţi este publicsuntem chiriaşi pe acestchiriaşi pe acest pământiar accesul la utilităţiaccesul la utilităţi estela utilităţi este publicsuntem chiriaşi pe acest pământiar accesul la utilităţi esteaccesul la utilităţi este public

Nu există proprietari pe pământ; toţi suntem chiriaşi.Uneori eu mă îndoiesc că există viaţă inteligentă acolo jos [pe Pământ]! Pare incredibil faptul că, în acest univers enorm, noi suntem singura inteligenţă. Dacă noi suntem singura inteligenţă în acest univers gigantic, aceasta este o responsabilitate imensă.Eu am făcut revistă şi ştiu cât este de greu, pentru că acolo se realizează primul impact cu teatrul al unui public, să-i zicem, mai comod. Dacă actorii de la revistă câştigă acest public, treapta spirituală următoare e deja ceva mai aproape, mai uşor de atins. Se formează un public pentru comedie, preferinţele pot evolua, se creează obişnuinţa de a veni în sala de teatru.Suntem mulţi, dar fiecare are loc pe acest pământ.Cred că suntem pe pământ pentru acest lucru unic: să iubim.Când te-ai născut în acest univers, accesul la alte universuri e dificil. Dar nu e cu totul imposibil. Mizeria nu este un păcat împotriva Spiritului.