Suntem ceea ce facem în mod repetat; excelenţa, prin urmare, nu este un act, ci o obişnuinţă.


suntem-ceea-facem-în-mod-repetat-excelenţa-prin-urmare-nu-este-un-act-o-obişnuinţă
aristotelsuntemceeafacemînmodrepetatexcelenţaprinurmarenuesteunactobişnuinţăsuntem ceeaceea cece facemfacem înîn modmod repetatprin urmarenu esteeste unun acto obişnuinţăsuntem ceea ceceea ce facemce facem înfacem în modîn mod repetatnu este uneste un actci o obişnuinţăsuntem ceea ce facemceea ce facem înce facem în modfacem în mod repetatnu este un actsuntem ceea ce facem înceea ce facem în modce facem în mod repetat

Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea măiestria nu este un dat, ci o deprindere.Noi nu suntem ceea ce suntem din cauză că facem ceea ce facem. Dimpotrivă, noi facem ceea ce facem fiindcă suntem ceea ce suntem. Şi Scripturile ne aduc aminte că am fost creaţi de către un Creator iubitor care ne cheamă să ne închinăm Lui.Ceea ce facem, depinde de ceea ce suntem, dar trebuie adăugat că suntem într-o oarecare măsură, ceea ce facem.Să căutăm, prin urmare, ce este mai bine să facem, şi nu ceea ce găseşte încuviinţare în rândul gloatei, cel mai rău interpret al adevărului.Atât timp cât suntem umani, ce facem trebuie să fie rău sau bun; atât timp cât facem lucruri rele sau bune, suntem umani; şi e mai bine, în mod paradoxal, să facem rău decât să nu facem nimic; cel puţin, existăm.Ceea ce facem într-o situaţie extraordinară viitoare depinde probabil de ceea ce suntem deja; şi ceea ce suntem va fi rezultatul anilor de auto-educaţie care au trecut.