Sunt vinovată numai pentru ceea ce n-am făcut.Păduri tropicale crescute printre coloaneleUnor temple în care nu m-am închinat,Oceane de frunzeÎn care nu m-am lăsat îngropată,Duşmani pe care nu i-am urât,Săbii pe care am refuzat să le mânui,Cuvinte pe care n-am învăţat să le ţip,Trupuri pe care nu le-am iubit,Fiare pe care nu le-am ucis,Fluvii în care nu m-am înecat,Răsărituri pe care n-am apucat să le văd,Piscuri pe care n-am apucat să le urc,Muzee amenajate în corola unor criniPe care nu i-am mirosit niciodată!Toate vor avea dreptul să mă acuze.Şi faptele mele, oricât de bune,Nu vor reuşi să menţină un echilibruOricât de instabil,Pentru că nu între bine şi rău


sunt-vinovată-numai-pentru-ceea-n-am-făcutpăduri-tropicale-crescute-printre-coloaneleunor-temple-în-care-nu-m-am-închinatoceane-de-frunzeÎn
ana blandianasuntvinovatănumaipentruceeanamfăcutpăduritropicalecrescuteprintrecoloaneleunortempleîncarenumamînchinatoceanedefrunzeÎnlăsatîngropatăduşmanipeiamurâtsăbiiamrefuzatmânuicuvinteînvăţatţiptrupurileamiubitfiareucisfluviiînecatrăsărituriapucatvădpiscuriurcmuzeeamenajatecorolaunorcrinipemirositniciodatătoatevoraveadreptulacuzeŞifaptelemeleoricâtbunenureuşimenţinăunechilibruoricâtinstabilpentruîntrebineşirăusunt vinovatăvinovată numainumai pentrupentru ceeaceea cetropicale crescutecrescute printreprintre coloaneleunortemple înîn carecare nude frunzeÎnfrunzeÎn carecare nupe carecare nupe carecare amam refuzatrefuzat săpe careînvăţat săpe carecare nupe carecare nuîn carecare nupe careapucat săpe careapucat săamenajate înîn corolacorola unorcrinipe carecare nuavea dreptuldreptul săfaptele meleoricât dereuşi săsă menţinămenţină unun echilibruoricâtechilibruoricât decă nunu întreîntre binebine şişi răusunt vinovată numaivinovată numai pentrunumai pentru ceeapentru ceea cetropicale crescute printrecrescute printre coloaneleunorprintre coloaneleunor templecoloaneleunor temple întemple în careîn care nude frunzeÎn carefrunzeÎn care nupe care nupe care amcare am refuzatam refuzat sărefuzat să leînvăţat să lepe care nupe care nuîn care nuapucat să leapucat să leamenajate în corolaîn corola unorcorola unor crinipeunor crinipe carecrinipe care nuvor avea dreptulavea dreptul sădreptul să măvor reuşi săreuşi să menţinăsă menţină unmenţină un echilibruoricâtun echilibruoricât decă nu întrenu între bineîntre bine şibine şi rău

Dacă luptăm într-un război şi îl câştigăm cu bombe cu hidrogen, ceea ce va rămâne în istorie nu vor fi idealurile pentru care am luptat, ci metodele pe care le-am folosit pentru a le împlini. Aceste metode vor fi comparate cu războaiele lui Genghis Han care a ucis fără milă până şi ultimul locuitor al Persiei.Aproape totul cade pradă uitării. Şi acest mare război, şi morţii care nu se vor mai întoarce niciodată, toate ajung să aparţină unui trecut îndepărtat. Viaţa de zi cu zi pune stăpânire pe noi şi multe lucruri importante sunt împinse înafara minţii noastre ca nişte stele vechi şi îngheţate. Sunt prea multe amănunte care ne frământă gândurile cotidiene, prea multe lucruri pe care le avem de învăţat. Deprinderi noi, cunoştinţe noi, tehnici noi, cuvinte noi. Şi totuşi, oricât timp am lăsa să treacă, orice s-ar întâmpla pe parcurs, sunt evenimente care nu se uită niciodată. Sunt amintiri care rămân neclintite înlăuntrul nostru, ca o piatră de temelie.E mai bine să fii un fumător care s-a lăsat sau e pe cale să o facă decât nefumător. Unui nefumător nimeni nu-i remarcă performanţa de a nu se fi apucat niciodată de fumat. Fumătorul care vrea să se lase e un erou.Sinuciderea este cea mai prostească cale de răzbunare. De ce? Pentru că oamenii pe care vrei să-i loveşti astfel sunt aceiaşi care nu-şi vor mai aminti de tine la o săptămână după ce te-ai dus, în vreme ce oamenii pe care vrei să-i cruţi - oamenii pe care îi iubeşti - vor fi cei care vor trebui să trăiască cu durerea sinuciderii tale tot restul vieţii lor.Animalele pe care le mănânci nu sunt cele care devorează pe altele; nu mănânci animale carnivore, ci le iei drept model. Îţi este foame numai de fiinţe dulci şi blânde care nu fac rău nimănui, care te urmează şi care te servesc şi care sunt devorate de tine ca o recompensă pentru serviciul lor.Omul care a avut succes este acela care a trăit bine, a râs adesea şi a iubit mult; acela care a câştigat respectul celor înţelepţi şi dragostea copiilor; care şi-a îndeplinit rolul în viaţă şi şi-a realizat misiunea; care a lăsat în urmă o lume mai bună decât aceea pe care o găsise; acela căruia nu i-a lipsit niciodată admiraţia pentru frumuseţea pământului şi care nici nu s-a ferit să şi-o exprime; care a căutat să vadă tot ce este mai bun în ceilalţi şi a dăruit tot ce a avut el mai bun.