Sunt un om sensibil, pe care viaţa îl răneşte sau îl bucură; n-am sângele rece al observatorului indiferent.


sunt-un-om-sensibil-pe-care-viaţa-îl-răneşte-sau-îl-bucură-n-am-sângele-rece-al-observatorului-indiferent
jules renardsuntunomsensibilpecareviaţaîlrăneştesaubucurănamsângelerecealobservatoruluiindiferentsunt unun omom sensibilpe carecare viaţaviaţa îlîl răneşterăneşte sausau îlîl bucurăsângele recerece alal observatoruluiobservatorului indiferentsunt un omun om sensibilpe care viaţacare viaţa îlviaţa îl răneşteîl răneşte saurăneşte sau îlsau îl bucurăsângele rece alrece al observatoruluial observatorului indiferentsunt un om sensibilpe care viaţa îlcare viaţa îl răneşteviaţa îl răneşte sauîl răneşte sau îlrăneşte sau îl bucurăsângele rece al observatoruluirece al observatorului indiferentpe care viaţa îl răneştecare viaţa îl răneşte sauviaţa îl răneşte sau îlîl răneşte sau îl bucurăsângele rece al observatorului indiferent

Acum, Sângele Rece începu să-i vorbească Sângelui Fierbinte despre Iubire. Sângele Rece spuse: Nu sunt sensibil la frig. Chiar şi gerul mă lasă rece.Viaţa ne loveşte cu obstacole ca să ne întărească şi să devenim mai puternici şi înţelepţi. Viaţa ne împlineşte vise pe care le-am dorit şi acum ne sunt date ca cadou atunci când le aşteptăm mai puţin. Viaţa este bună cu noi de fiecare dată, însă avem nevoie de înţelepciunea ca s-o înţelegem. Viaţa e o metaforă, urmăreşte s-o înţelegi în felul tău şi bucură-te de ea în momentul prezent. Viaţa nu înseamnă trecut sau viitor, ci viaţa se întâmplă aici şi acum. Viaţa este frumoasă.Nu trebuia să mă întoc să văd cine era - era o voce pe care aş fi recunoscut-o oriunde - aş fi recunoscut-o şi i-aş fi răspuns indiferent dacă eram trează sau adormită... sau chiar moartă, pariez. Vocea pentru care aş trece prin foc, sau, mai puţin dramatic, aş trece prin bălţi în fiecare zi, prin ploaia rece şi neîncetată.Cum ne face tristeţea să pălim. Tristeţea, îngustând orificiile inimii, face ca sângele să curgă mai încet prin vene, şi devenind mai rece şi mai gros, să aibă nevoie de mai puţin loc în ele;astfel că retrăgându-se în venele cele mai largi, care sunt cele mai apropiate de inimă, sângele părăseşte venele cele mai îndepărtate. Dintre ele mai vizibile fiind cele ale feţei, aceasta apare palidă şi descărnată, mai ales când tristeţea este mare sau când ne cuprinde grabnic, cum se întâmplă la spaimă, a cărei surpriză întăreşte acţiunea care strânge inima.Există o lege universală, care acţionează indiferent dacă ai o atitudine constructivă sau distructivă. Legea aceasta spune că vom transpune în viaţa reală exact gândurile pe care le avem în minte, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative.