Sunt semne de-mprimăvărareCu păsări ce-au umplut cetatea,Şi tinere, pe trotuare,Ce-au reluat activitatea.


sunt-semne-de-mprimăvărarecu-păsări-umplut-cetateaŞi-tinere-pe-trotuarece-reluat-activitatea
nicolae nicolaesuntsemnedemprimăvărarecupăsăriceauumplutcetateaŞitinerepetrotuareceaureluatactivitateasunt semnereluat activitatea

Cu mintea mea, întruna treazăEu pun o simplă întrebare: El păsări monitorizeazăSau tinere de pe trotuare?Stele, cruci sau semilune,Nu ne înşelaţi cu ele;Orice Am vrut să adaug că activitatea în numele conştiinţei neseparării este activitatea supremă, mereu liberă şi sursă a binelui. Însă activitatea în numele conştiinţei separării e întodeauna plină de suferinţe, temeri, dorinţe nesatisfăcute.Cetatea Virtuţii este Cetatea Raţiunii Divine. Căci numai, instituind Raţiunea ca Normă a Fericirii, în cetate vor domni cei cu adevărat bogaţi, nu în bani, ci în ceea ce trebuie să fie bogat omul fericit: într-o viaţă bună şi raţională.E legal, pe trotuare,Dacă-n horoscop grăieşte,Că sunt fetele Semiotica este studiul semnelor, cu condiţia de a depăşi aceste semne şi a vedea ce se petrece sub semne.