Sufletul nu ar avea vreun curcubeu dacă în ochi nu ar apărea lacrimi.


sufletul-nu-ar-avea-vreun-curcubeu-dacă-în-ochi-nu-ar-apărea-lacrimi
john vance cheneysufletulnuaraveavreuncurcubeudacăînochiapărealacrimisufletul nunu arar aveaavea vreunvreun curcubeucurcubeu dacădacă înîn ochiochi nunu arar apăreaapărea lacrimisufletul nu arnu ar aveaar avea vreunavea vreun curcubeuvreun curcubeu dacăcurcubeu dacă îndacă în ochiîn ochi nuochi nu arnu ar apăreaar apărea lacrimisufletul nu ar aveanu ar avea vreunar avea vreun curcubeuavea vreun curcubeu dacăvreun curcubeu dacă încurcubeu dacă în ochidacă în ochi nuîn ochi nu arochi nu ar apăreanu ar apărea lacrimisufletul nu ar avea vreunnu ar avea vreun curcubeuar avea vreun curcubeu dacăavea vreun curcubeu dacă învreun curcubeu dacă în ochicurcubeu dacă în ochi nudacă în ochi nu arîn ochi nu ar apăreaochi nu ar apărea lacrimi

Sufletul nu ar avea niciun curcubeu dacă ochiul nu ar avea lacrimi.Sufletul n-ar avea curcubeul dacă ochii n-ar avea lacrimi.Dacă lumea e un voal de lacrimi, zâmbetul îl întinde până la curcubeu.Sufletul nu ar fi înaripat de fluturi dacă ochii nu ar avea lacrimi şi vise scrise în numele iubirii! Există suflete care prin sărutul macilor dăruit cu iubire te schimbă dintr-un om obişnuit în cineva!Dacă ai avea ochii mei, ai vedea ce văd şi eu. Dacă ai avea sufletul meu, ai simţi ce simt şi eu. Dacă ai avea inima mea, am fi aceeaşi persoană şi nu ne-am putea despărţi niciodată.Fuhrerul este un simpatic. Un mare sentimental, în fond. Când m-a văzut avea lacrimi în ochi, aş putea spune că mă iubeşte cu adevărat.