Succesul unei căsătorii reuşite nu înseamnă numai să-ţi găseşti tovarăşul de viaţă potrivit, ci să fii tu partenerul potrivit.


succesul-unei-căsătorii-reuşite-nu-înseamnă-numai-să-ţi-găseşti-tovarăşul-de-viaţă-potrivit-să-fii-partenerul-potrivit
barnett bricknersuccesuluneicăsătoriireuşitenuînseamnănumaisăţigăseştitovarăşuldeviaţăpotrivitfiipartenerulpotrivitsuccesul uneiunei căsătoriicăsătorii reuşitereuşite nunu înseamnăînseamnă numaigăseşti tovarăşultovarăşul dede viaţăviaţă potrivitsă fiifii tutu partenerulpartenerul potrivitsuccesul unei căsătoriiunei căsătorii reuşitecăsătorii reuşite nureuşite nu înseamnănu înseamnă numaigăseşti tovarăşul detovarăşul de viaţăde viaţă potrivitci să fiisă fii tufii tu partenerultu partenerul potrivitsuccesul unei căsătorii reuşiteunei căsătorii reuşite nucăsătorii reuşite nu înseamnăreuşite nu înseamnă numaigăseşti tovarăşul de viaţătovarăşul de viaţă potrivitci să fii tusă fii tu partenerulfii tu partenerul potrivitsuccesul unei căsătorii reuşite nuunei căsătorii reuşite nu înseamnăcăsătorii reuşite nu înseamnă numaigăseşti tovarăşul de viaţă potrivitci să fii tu partenerulsă fii tu partenerul potrivit

Succesul este simplu. Fă ceea ce este potrivit, pe calea potrivită, la timpul potrivit.Reuşita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi omul potrivit. Înseamnă a fi omul potrivit.Cele mai importante soluţii pentru un succes major sunt: mai întâi, să fii la locul potrivit la momentul potrivit şi apoi, să faci ceva în acest sens.Oricine poate fi mânios, căci e lucru uşor; dar să te mânii pe persoana indicată, în gradul potrivit, la timpul potrivit, pentru pricina potrivită şi în felul potrivit - aceasta nu se află în puterea oricui şi nici nu e uşor.Cuvântul Marele secret al unei căsătorii reuşite este să tratezi toate dezastrele ca pe nişte incidente şi niciun incident ca pe un dezastru.