Succesul tău este programabil.


succesul-tău-este-programabil
radu gabrielsuccesultăuesteprogramabilsuccesul tăutău esteeste programabilsuccesul tău estetău este programabilsuccesul tău este programabil

Nu te opri într-o zonă de confort şi nu lăsa succesul să ţi se urce la cap. Bucură-te de succesul tău şi treci mai departe către o treaptă şi mai înaltă.Succesul? Nu ştiu ce înseamnă acest cuvânt. Sunt fericit. Succesul înseamnă ceea ce este înţeles de fiecare a fi succes. Pentru mine, succesul este pacea interioară.O atitudine mentală pozitivă este indispensabilă pentru succesul tău.Succesul este rezultatul eforturilor şi a perseverenţei. Nu îl poţi păcăli şi nici mitui; plăteşte preţul şi este al tău.Este esenţial pentru succesul tău să pui capăt deprinderii de a amâna, chiar acum!Felul cum îţi alegi grupul de colegi este un factor determinant în ceea ce priveşte succesul sau eşecul tău în viaţă.