Statistica este arta de a minţi prin intermediul cifrelor.


statistica-este-arta-de-a-minţi-prin-intermediul-cifrelor
wilhelm stekelstatisticaesteartademinţiprinintermediulcifrelorstatistica esteeste artaarta deminţi prinprin intermediulintermediul cifrelorstatistica este artaeste arta dede a minţia minţi prinminţi prin intermediulprin intermediul cifrelorstatistica este arta dearta de a minţide a minţi prina minţi prin intermediulminţi prin intermediul cifreloreste arta de a minţiarta de a minţi prinde a minţi prin intermediula minţi prin intermediul cifrelor

Cei ce se vor afunda în ceea ce, în sens pitagoreic, este numit Acesta este unul dintre marile secrete ale vieţii - să-ţi vindeci sufletul prin intermediul simţurilor şi simţurile prin intermediul sufletului.Mulţi ziarişti tineri mă întreabă deseori: Universul este construit prin puterea cifrelor.Actoria este ca minciuna. Este arta de a minţi bine. Sunt plătit pentru a spune minciuni elaborate.Singura cale prin care putem fi jigniţi este prin intermediul gândurilor noastre.