Stă-n şedinţă veşnic ca unZeu al timpului pierdut... Cum la cap să aibă scaunCând îl ţine sub şezut?!


stă-n-şedinţă-veşnic-ca-unzeu-al-timpului-pierdut-cum-cap-să-aibă-scauncând-îl-ţine-sub-şezut
nicolae Ţaţomirstănşedinţăveşniccaunzeualtimpuluipierdutcumcapaibăscauncândîlţinesubşezutşedinţă veşnicveşnic caca unzeuunzeu alal timpuluitimpului pierdutpierdut cumcum lala capcap săsă aibăaibă scauncândscauncând îlîl ţineţine subşedinţă veşnic caveşnic ca unzeuca unzeu alunzeu al timpuluial timpului pierduttimpului pierdut cumpierdut cum lacum la capla cap săcap să aibăsă aibă scauncândaibă scauncând îlscauncând îl ţineîl ţine subşedinţă veşnic ca unzeuveşnic ca unzeu alca unzeu al timpuluiunzeu al timpului pierdutal timpului pierdut cumtimpului pierdut cum lapierdut cum la capcum la cap săla cap să aibăcap să aibă scauncândsă aibă scauncând îlaibă scauncând îl ţinescauncând îl ţine subşedinţă veşnic ca unzeu alveşnic ca unzeu al timpuluica unzeu al timpului pierdutunzeu al timpului pierdut cumal timpului pierdut cum latimpului pierdut cum la cappierdut cum la cap săcum la cap să aibăla cap să aibă scauncândcap să aibă scauncând îlsă aibă scauncând îl ţineaibă scauncând îl ţine sub

Stă-n şedinţă veşnic ca unZeu al timpului pierdut... Cum la cap să aibă scaun,Cum îl ţine sub... şezut?Poveşti nu prea încap,Proverbu-i cunoscut:De n-ai scaun la cap,Nu-l ai nici la şezut.E veşnic în şedinţe, zi şi seară,Necugetând la orele pierdute,Acum a convocat şedinţă iarăSpre-a număra... şedinţele ţinute.Dexter: Cum stă treaba, dragă? Debra: Ei bine, fii atent. Locotenentul caută acel camion frigorific în toate mlaştinile, bălţile şi măcelăriile de aici până la Keys. Aşa cum percep eu situaţia, şoferul de camion care face această treabă murdară a aruncat un cap tăiat în maşina ta. Nu pare a fi timid. Dexter: Crezi că ţine camionul la vedere, aşteptând să fie găsit?Nici regele care stă pe tronul lui şi ţine coroana pe cap, nu poate să scrie cu litere de tipar hârtiile sale în Parlament, fără să fi început, pe când era doar un prinţ neîncoronat, cu alfabetul.Tinereţea este bucuria timpului fără margini. Bătrâneţea este conştienţa timpului mărginit. Iar între ele, timp pierdut.