Spune, Cincinate, spuneCum se poateAle tale toate-s bune,Ale mele proaste toate?


spune-cincinate-spunecum-se-poateale-tale-toate-s-buneale-mele-proaste-toate
vasile iuşanspunecincinatespunecumsepoatealetaletoatesbunealemeleproastetoatespunecum sese poatealepoateale talemele proasteproaste toatespunecum se poatealese poateale talemele proaste toatespunecum se poateale tale

Fiul meu; păzeşte spusele mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii tale! Spune înţelepciunii: Plânge-te mai puţin, respiră mai mult; vorbeşte mai puţin, spune mai multe; urăşte mai puţin, iubeşte mai mult şi toate lucrurile bune sunt ale tale.Dacă aura unui om e pură, puternică, toate influenţele, chiar şi cele proaste, devin bune pentru el.De vei găsi în cartea aceasta, câteodată,O latinească şchioapă sau poate prea-ncurcată,De vină-i caligraful: le-a înşirat grăbit,Şi stihurile mele, în pripă, le-a stâlcit.Să-mi pui în seamă mie, greşeala lui, nu-i drept.Cum, tot eu sunt de vină? Credeam că eşti deştept.- Dar versurile tale sunt proaste! îmi vei spune.E-adevărat, aşa e cum zici. Fă tu mai bune.Toate câte-avem sunt bune,Drepturi bune, pace bună,Numai lumea, azi se spune, ... Că-i nebună.Toate iubirile mele sunt doar re-editări ale primei mele iubiri.