Sistemul nostru nervos nu este o ficţiune, este o parte din organismul nostru, iar sufletul există material şi se află în interiorul nostru, ca dinţii. Nu ne putem permite să-l călcăm în picioare fără să fim pedepsiţi.


sistemul-nostru-nervos-nu-este-o-ficţiune-este-o-parte-din-organismul-nostru-iar-sufletul-există-material-şi-se-află-în-interiorul-nostru-ca
boris pasternaksistemulnostrunervosnuesteficţiunepartedinorganismulnostruiarsufletulexistămaterialşiseaflăîninteriorulcadinţiinuneputempermitesălcălcămpicioarefărăfimpedepsiţisistemul nostrunostru nervosnervos nunu esteeste oo ficţiuneeste oo parteparte dinorganismul nostruiar sufletulsufletul existăexistă materialmaterial şişi sese aflăaflă înîn interiorulinteriorul nostruca dinţiinu nene putemputem permitecălcăm înîn picioarepicioare fărăfără săsă fimfim pedepsiţisistemul nostru nervosnostru nervos nunervos nu estenu este oeste o ficţiuneeste o parteo parte dinparte din organismuldin organismul nostruiar sufletul existăsufletul există materialexistă material şimaterial şi seşi se aflăse află înaflă în interiorulîn interiorul nostrunu ne putemne putem permitecălcăm în picioareîn picioare fărăpicioare fără săfără să fimsă fim pedepsiţi

Azotul din ADN-ul nostru, calciul din dinţii noştri, fierul din sângele nostru, carbonul din plăcintele noastre cu mere au fost produse în interiorul stelelor aflate în colaps gravitaţional. Noi suntem făcuţi din materie stelară.Spiritualitatea este o experienţă ce are loc în sistemul nostru nervos central şi nu o credinţă oarbă.Credeam că îl iubesc, dar de fapt aveam doar nevoie de el. Era atât de multă moarte împrejur iar atunci când eram în pat împreună, nu mă gândeam la moarte... Uite, ce încerc să spun este că nu putem şti ce se află în sufletul altei persoane, nu putem şti nici măcar ce se află în sufletul nostru. Viaţa dă o întorsătură şi, cumva, noi ne continuăm drumul orbecăind.Putem de asemenea să lăsăm sufletul nostru pereche să treacă pe lângă noi, fără a-l accepta sau chiar a-l observa. După aceea, avem nevoie de o altă încarnare pentru a ne găsi sufletul pereche. Şi din cauza egoismului nostru, suntem condamnaţi la cea mai groaznică tortură inventată vreodată de omenire: singurătatea.Nu există nicio îndoială că ideile creative orientate către viitor insuflă literalmente o viaţă nouă tuturor celulelor din organismul nostru. Ele trezesc acea parte din fiinţa noastră care dormea, fără ca noi să ştim acest lucru.Cum ştim de asemenea că sufletul nostru este unit cu un corp? Trebuie să conchidem de asemenea că un anumit corp este mai strâns unit cu sufletul nostru decât toate celelalte care sunt în lume, pentru că ne dăm seama în mod clar că durerea şi multe alte sentimente ne vin fără să le fi prevăzut, şi că sufletul nostru, printr-o cunoaştere care-i este firească, socoate că aceste sentimente nu purced din el singur, întrucât el este unit cu un lucru întins, care se mişcă datorită dispoziţiei organelor sale şi care se numeşte în mod propriu corpul unui om.