Sistemul, lumea în care trăieşti şi care înaintează pe repede înainte, care gândeşte global, care uniformizează personalităţile, care nu pune preţ pe creativitate, ci pe pragmatism, te împiedică. Asta vine împotriva unui fel de a fi şi a unui fel de viaţă pe care poate mi l-aş dori, dar nu mi-l permit.


sistemul-lumea-în-care-trăieşti-şi-care-înaintează-pe-repede-înainte-care-gândeşte-global-care-uniformizează-personalităţile-care-nu-pune
răzvan mazilusistemullumeaîncaretrăieştişiînainteazăperepedeînaintegândeşteglobaluniformizeazăpersonalităţilenupunepreţcreativitatepragmatismteîmpiedicăastavineîmpotrivaunuifeldefiviaţăpoatemilaşdoridarmilpermitlumea înîn carecare trăieştitrăieşti şişi carecare înainteazăînaintează pepe repederepede înaintecare gândeştegândeşte globalcare uniformizeazăuniformizează personalităţilecare nunu punepune preţpreţ pepe creativitateci pepe pragmatismte împiedicăasta vinevine împotrivaîmpotriva unuiunui felfel defi şiunui felfel dede viaţăviaţă pepe carecare poatepoate midar nulumea în careîn care trăieşticare trăieşti şitrăieşti şi careşi care înainteazăcare înaintează peînaintează pe repedepe repede înaintecare gândeşte globalcare uniformizează personalităţilecare nu punenu pune preţpune preţ pepreţ pe creativitateci pe pragmatismasta vine împotrivavine împotriva unuiîmpotriva unui felunui fel dede a fia fi şişi a unuia unui felunui fel defel de viaţăde viaţă peviaţă pe carepe care poatecare poate mi

Toată cunoaşterea care există în lume va muri la fel de repede cum vine la viaţă, cu excepţia cuvântului scris, care este un instrument mecanic. -Leonardo da Vinci
toată-cunoaşterea-care-există-în-lume-va-muri-fel-de-repede-cum-vine-viaţă-cu-excepţia-cuvântului-scris-care-este-un-instrument-mecanic