Singurul remediu împotriva foametei este controlul rezonabil al naşterilor.


singurul-remediu-împotriva-foametei-este-controlul-rezonabil-al-naşterilor
friedrich durrenmattsingurulremediuîmpotrivafoameteiestecontrolulrezonabilalnaşterilorsingurul remediuremediu împotrivaîmpotriva foameteifoametei esteeste controlulcontrolul rezonabilrezonabil alal naşterilorsingurul remediu împotrivaremediu împotriva foameteiîmpotriva foametei estefoametei este controluleste controlul rezonabilcontrolul rezonabil alrezonabil al naşterilorsingurul remediu împotriva foameteiremediu împotriva foametei esteîmpotriva foametei este controlulfoametei este controlul rezonabileste controlul rezonabil alcontrolul rezonabil al naşterilorsingurul remediu împotriva foametei esteremediu împotriva foametei este controlulîmpotriva foametei este controlul rezonabilfoametei este controlul rezonabil aleste controlul rezonabil al naşterilor

Dar reţinerea este singurul fel de control, şi absenţa reţinerii nu este libertate. Nu controlul este cel care lipseşte când o persoană se simte Omenirea n-a găsit încă nici un remediu împotriva morţii. Totuşi, minuni fără îndoială există. Îndrăzneala de a produce o idee poate duce la viaţă. Iar singurul mod de a produce idei este de a le nega pe cele care formează universul îngheţat al românului de astăzi. Moartea este un NU spus vieţii; dar şi viaţa este un NU spus morţii. Aveţi curajul de a spune NU şi veţi învia a treia zi.Uleiul de bici este cel mai bun remediu împotriva crampelor de lene.Mac: Ştii ce se spune despre frică. Singurul remediu este să-i tai capul.Am iubit-o împotriva raţiunii, împotriva promisiunii, împotriva păcii, împotriva speranţei, împotriva fericirii, împotriva tuturor descurajărilor ce pot exista.Marii artişti ai trecutului erau conştienţi că viaţa umană e plină de haos şi suferinţă. Dar aveau un remediu pentru asta. Şi numele acelui remediu era frumuseţea.