Singurul moment în care trebuie să mănânci dietetic este atunci când aştepţi să se facă friptura.


singurul-moment-în-care-trebuie-să-mănânci-dietetic-este-atunci-când-aştepţi-să-se-facă-friptura
julia childsingurulmomentîncaretrebuiemănâncidieteticesteatuncicândaştepţisefacăfripturasingurul momentmoment înîn carecare trebuietrebuie săsă mănâncimănânci dieteticdietetic esteeste atunciatunci cândcând aştepţiaştepţi săsă sese facăfacă fripturasingurul moment înmoment în careîn care trebuiecare trebuie sătrebuie să mănâncisă mănânci dieteticmănânci dietetic estedietetic este atuncieste atunci cândatunci când aştepţicând aştepţi săaştepţi să sesă se facăse facă fripturasingurul moment în caremoment în care trebuieîn care trebuie săcare trebuie să mănâncitrebuie să mănânci dieteticsă mănânci dietetic estemănânci dietetic este atuncidietetic este atunci cândeste atunci când aştepţiatunci când aştepţi săcând aştepţi să seaştepţi să se facăsă se facă fripturasingurul moment în care trebuiemoment în care trebuie săîn care trebuie să mănâncicare trebuie să mănânci dietetictrebuie să mănânci dietetic estesă mănânci dietetic este atuncimănânci dietetic este atunci cânddietetic este atunci când aştepţieste atunci când aştepţi săatunci când aştepţi să secând aştepţi să se facăaştepţi să se facă friptura

Singurul moment potrivit pentru a mânca mâncare dietetică este timpul în care aştepţi friptura să fie gata.Dacă tot mănânci cu rujul pe bot, trebuie să ştii să mănânci, adică în vârful buzelor, asta în cazul în care trebuie să mănânci rujată.Te îngraşă nu ceea ce mănânci şi nici cât mănânci, ci ora la care mănânci şi ce combinaţii alimentare faci. Atunci când amesteci mai multe alimente din diferite categorii, enzimele devin confuze şi aduc o creştere în greutate.Ţelul trebuie să fie asemeni unei obsesii. Când mănânci, când dormi, când respiri - să-1 porţi necontenit în minte şi să acţionezi în fiecare moment în spiritul lui.Singurul moment când ar trebui să foloseşti cuvintele Scrie în scripturile hinduse că omul nu trebuie să facă apel la Yama (zeul morţii) să-l ia mai repede, atunci când suferă foarte mult. Nu trebuie să fie ataşat de viaţă şi să se roage lui Dumnezeu pentru prelungirea vieţii sale. El ar trebui să fie la fel ca băiatul care trage clopotul şi stă în turnul de alertă al palatului regelui. El este pregătit în orice moment pentru apel, dar nu este deranjat dacă nu este chemat întreaga zi.