Sinceritatea nu este o trăsătură de caracter, ci o expresie a inteligenţei. Sinceritatea este un act de cunoaştere, şi, ca orice act de cunoaştere, este şi un act de creaţie.


sinceritatea-nu-este-o-trăsătură-de-caracter-o-expresie-a-inteligenţei-sinceritatea-este-un-act-de-cunoaştere-şi-ca-orice-act-de-cunoaştere
teodor mazilusinceritateanuestetrăsăturădecaracterexpresieinteligenţeiunactcunoaştereşicaoriceşicreaţiesinceritatea nunu esteeste oo trăsăturătrăsătură dede caractero expresiesinceritatea esteeste unun actact dede cunoaştereorice actact dede cunoaştereeste şişi unun actact dede creaţiesinceritatea nu estenu este oeste o trăsăturăo trăsătură detrăsătură de caracterci o expresieexpresie a inteligenţeisinceritatea este uneste un actun act deact de cunoaştereca orice actorice act deact de cunoaştereeste şi unşi un actun act deact de creaţie

Orice act de creaţie este, mai întâi, un act de distrugere.Pentru unii, adevărul este un act de bravură, pentru alţii, un act de brutalitate. Rareori îţi este dat să vezi un adevăr născut dintr-un act de cinste - morală.Să elimini sărăcia nu este un act de caritate, ci un act de dreptate.Dr. Brubaker: Până în momentul când vei fi în stare să comiţi un simplu act terorist, îţi recomand să eviţi orice act la fel de complex precum o crimă.Credinţa nu e o pasăre rară, care acum, uite-o că e, iar mâine... nu mai e. Credinţa ia fiinţă, ca orice convingere sau simţământ, în urma unui act de cunoaştere.Dacă în primul act, pe scenă, atârnă o armă, în ultimul act, cu ea trebuie să se tragă.