Serviciul se restructurează,A stat in ceaþă şi tenebre,Va fi mai rău, dar integrează,În grabă, pompele funebre.


serviciul-se-restructureazăa-stat-in-ceaþă-şi-tenebreva-fi-mai-rău-dar-integreazăÎn-grabă-pompele-funebre
valentin davidserviciulserestructureazăastatinceaþăşitenebrevafimairăudarintegreazăÎngrabăpompelefunebreserviciul sestat inin ceaþăceaþă şifi maimai răupompele funebrestat in ceaþăin ceaþă şifi mai răustat in ceaþă şi

Cum lucrează azi mai-marii,Afundându-ne-n tenebre,Au de lucru doar gropariiDe la Pompele funebre!Rezultatele sunt clare -În a timpului tenebre,Ritmul l-am crescut, se pare,Doar la pompele funebre.În sfârşit s-a dat învinsŞi-i acum printre tenebre:Focul sacru i l-au stinsDoar cu pompele funebre.Orice lucru bun are inconvenientele sale, aşa cum a zis un bărbat atunci când i-a murit soacra şi cei de la pompele funebre au stat pe capul său pentru a plăti cheltuielile de înmormântare.Toate pompele sunt funebre.Nunta lui s-a-nregistratPrintre nunţile celebre,C-avut şi-un invitatDe la