Sentimentul care domină toate cărţile mele este cel al pluralităţii omului, al pluralităţii mele însumi.


sentimentul-care-domină-toate-cărţile-mele-este-cel-al-pluralităţii-omului-al-pluralităţii-mele-însumi
pablo nerudasentimentulcaredominătoatecărţilemeleestecelalpluralităţiiomuluiînsumisentimentul carecare dominădomină toatetoate cărţilecărţile melemele esteeste celcel alal pluralităţiipluralităţii omuluial pluralităţiipluralităţii melemele însumisentimentul care dominăcare domină toatedomină toate cărţiletoate cărţile melecărţile mele estemele este celeste cel alcel al pluralităţiial pluralităţii omuluial pluralităţii melepluralităţii mele însumisentimentul care domină toatecare domină toate cărţiledomină toate cărţile meletoate cărţile mele estecărţile mele este celmele este cel aleste cel al pluralităţiicel al pluralităţii omuluial pluralităţii mele însumisentimentul care domină toate cărţilecare domină toate cărţile meledomină toate cărţile mele estetoate cărţile mele este celcărţile mele este cel almele este cel al pluralităţiieste cel al pluralităţii omului

Această întreagă ordine spaţio-temporală a lumii se bazează numai pe o iluzie (maya) înnăscută prin constituţia intelectului nostru; în realitate nu există decât o Fiinţă situată deasupra spaţiului timpului, pluralităţii şi devenirii, care se manifestă în toate formele naturii şi pe care eu o simt şi o găsesc în launtru-mi întreagă şi nedivizată, ca pe propriu-mi Sine, ca pe Atman.Iată lucrul cel mai necunoscut în El, Cel Necunoscut: atitudinea personală a Omului Iisus faţă de om, faţă de personalitate - înaintea atitudinii mele faţă de El, a Lui faţă de mine; iată minunea minunilor, iată ceea ce, dintre toate cărţile omeneşti, aceste focuri pământeşti, distinge acest fulger ceresc, Evanghelia.Cărţile au fost păsările şi cuiburile mele, animalele mele domestice, staulul şi satul meu; biblioteca era lumea prinsă într-o oglindă.Sunt cel mai mare critic al meu. Înainte ca oricine altcineva să mă critice, deja m-am criticat eu însumi. Dar pentru restul vieţii mele, o să fiu cu mine şi nu vreau să-mi petrec viaţa cu cineva care este mereu critic. Deci, am să mă opresc din a fi propriul meu critic. Este timpul să accept toate marile lucruri despre mine.Nimic nu există în afara conştiinţei mele. Nu există şi nici nu poate exista. Exist eu şi nimic altceva în afara mea. Lumea este rezultatul acţiunii mele, al creaţiei mele, al voinţei mele.Toate iubirile mele sunt doar re-editări ale primei mele iubiri.