Sensul vieţii nu se află într-un anumit lucru pe care îl facem noi, ci în fiecare lucru pe care îl facem şi ne ţine în viaţă.


sensul-vieţii-nu-se-află-într-un-anumit-lucru-pe-care-îl-facem-noi-în-fiecare-lucru-pe-care-îl-facem-şi-ne-ţine-în-viaţă
iosif m. cristiansensulvieţiinuseaflăîntrunanumitlucrupecareîlfacemnoiînfiecareşineţineviaţăsensul vieţiivieţii nunu sese aflăanumit lucrulucru pepe carecare îlîl facemfacem noiîn fiecarefiecare lucrulucru pepe carecare îlîl facemfacem şişi nene ţineţine înîn viaţăsensul vieţii nuvieţii nu senu se aflăanumit lucru pelucru pe carepe care îlcare îl facemîl facem noici în fiecareîn fiecare lucrufiecare lucru pelucru pe carepe care îlcare îl facemîl facem şifacem şi neşi ne ţinene ţine înţine în viaţăsensul vieţii nu sevieţii nu se aflăanumit lucru pe carelucru pe care îlpe care îl facemcare îl facem noici în fiecare lucruîn fiecare lucru pefiecare lucru pe carelucru pe care îlpe care îl facemcare îl facem şiîl facem şi nefacem şi ne ţineşi ne ţine înne ţine în viaţăsensul vieţii nu se aflăanumit lucru pe care îllucru pe care îl facempe care îl facem noici în fiecare lucru peîn fiecare lucru pe carefiecare lucru pe care îllucru pe care îl facempe care îl facem şicare îl facem şi neîl facem şi ne ţinefacem şi ne ţine înşi ne ţine în viaţă

Frumuseţea ghidează mintea umană şi o ţine într-o iluzie până la moarte fără ca nimeni să-şi dea seama. Este cea mai mare forţă lăsată pe pământ pentru a crea o preocupare omului şi pentru a munci pentru ea toată viaţa. Frumuseţea ne ghidează toată existenţa prin fiecare lucru care-l facem. Orice lucru care îl creăm sau îl admirăm trebuie să fie Am putea spune că meditaţia nu are un motiv sau un scop. În acest sens este, deosebită de aproximativ toate celelalte lucruri pe care le facem probabil cu excepţia, cântatului şi a dansului. Când cântăm nu o facem ca să ajungem la un anumit punct, cum ar fi finalul compoziţiei. Dacă acela ar fi scopul muzicii, atunci evident că cei mai rapizi cântăreţi ar fi cei mai buni. De asemenea, atunci când dansăm nu urmărim să ajungem într-un anumit loc pe podea ca şi într-o călătorie. Când dansăm, călătoria în sine este scopul, la fel este şi când cântăm, cântatul în sine este scopul. Şi exact acelaşi lucru este valabil şi pentru meditaţie. Meditaţia este descoperirea că la scopul vieţii se ajunge întotdeauna în momentul imediat.Primul lucru pe care trebuie să-l facem e să nu facem prostii.Nu facem nimic bine până când încetăm să ne gândim la maniera în care facem acel lucru.Respectul se află în fiecare lucru pe care îl facem. Este în modul în care ne adresăm unei persoane, în felul în care o privim, în cuvintele pe care le folosim când îi vorbim, în gesturi, în grija pe care o avem faţă de lucruri şi faţă de graniţa dintre sfârşitul libertăţii noastre şi începutul libertăţii celuilalt.Ultimul lucru pe care îl facem în viaţă e să murim. Pe celelalte le repatăm continuu.