Se tot vorbeşte c-ar fi spus,Madama cea cu mintea-ngustă,Că vrea pe soclu, cât mai sus... Să o privească mulţi sub fustă!


se-tot-vorbeşte-c-ar-fi-spusmadama-cea-cu-mintea-ngustăcă-vrea-pe-soclu-cât-mai-sus-să-o-privească-mulţi-sub-fustă
petru miloşsetotvorbeştefispusmadamaceacuminteangustăcăvreapesoclucâtmaisuspriveascămulţisubfustăse tottot vorbeştecea cuvrea pepe soclucât maimai sussus săo priveascăprivească mulţimulţi subsub fustăse tot vorbeştevrea pe soclucât mai susmai sus săsus să osă o priveascăo privească mulţiprivească mulţi submulţi sub fustăcât mai sus sămai sus să osus să o priveascăsă o privească mulţio privească mulţi subprivească mulţi sub fustăcât mai sus să omai sus să o priveascăsus să o privească mulţisă o privească mulţi subo privească mulţi sub fustă

Scurtă fiind pe corp şi-ngustă, Când cel mic să meargă-ar vrea,S-ar prinde de-a mamei fustă,Însă n-ajunge la ea.Cum în tranziţia Câştig de cauză-a primit,La tribunal, cândva, o Chiar când vorbeşte din tot sufletul, oare mintea celui care vorbeşte n-ar trebui să cunoască miezul lucrului despre care vorbeşte?Că-i medic, sau funcţionar,Ori mai modest, ori mai sus pus,Oricare vrea un ban în plus,La un salariu tarifarAzi, în jargon, zici lapidar,Că-i şpagă, mită, -s-a tot spus-,Onoarea însă-i mai presus;Consideri deci că-i faci un dar!Pui iute banii într-un plic,Iar el din ochi îl cântăreşteSă ştie dacă-i mare, mic,Şi cât de bine te serveşte... Iar astfel afli ce valoare,Mai are a lui Tuturor femeilor adevărate ştiinţa le ofensează pudoarea. Ele au senzaţia că se încearcă să li se privească astfel sub piele, – mai rău! sub fustă şi găteală.