Se spune despre o femeie


se-spune-despre-o-femeie-cap-frumos-are-sau-glezne-frumoase-are-eu-cred-ca-adevărul-este-undeva-mijloc
horaţiu mălăelesespunedesprefemeiecapfrumosaresaugleznefrumoasecredcaadevărulesteundevamijlocse spunespune despredespre oo femeiece capcap frumosce glezneglezne frumoaseeu credcred caca adevăruladevărul esteeste undevaundeva lala mijlocse spune desprespune despre odespre o femeiece cap frumosce glezne frumoaseeu cred cacred ca adevărulca adevărul esteadevărul este undevaeste undeva laundeva la mijlocse spune despre ospune despre o femeieeu cred ca adevărulcred ca adevărul esteca adevărul este undevaadevărul este undeva laeste undeva la mijlocse spune despre o femeieeu cred ca adevărul estecred ca adevărul este undevaca adevărul este undeva laadevărul este undeva la mijloc

Femeie... chip de-nşelăciune,Cu port candid şi drăgăstos,Cum adevărul nu-mi poţi spune,Atuncea... minte-mă frumos!Ce s-ar întâmpla dacă o femeie ar spune adevărul despre viaţa ei? Lumea ar fi spintecată.Cărţile pe care le scriau învăţaţii erau răspândite peste tot pământul şi câteva din ele au ajuns şi până la împăratul Chinei. Şezând pe tronul lui de aur, le citea şi dădea din cap mulţumit, fiindcă în cărţile acelea se spuneau lucruri aşa de frumoase despre oraş, despre palat şi despre grădină. Să interzici criticarea preşedintelui, sau să obligi solidarizarea cu el, indiferent dacă are sau nu dreptate, este nu numai nepatriotic şi servil, dar reprezintă trădarea morală a publicului american. Despre preşedinte sau oricine altcineva trebuie să se spună doar adevărul. Dar este mai important ca adevărul, chiar neplăcut, să se spună despre el, decât despre oricine altcineva.Dacă vrei să auzi lucruri frumoase despre tine, învaţă a spune lucruri frumoase; când vei învăţa aceasta, caută să săvârşeşti fapte frumoase şi astfel rostul lor va fi că vei auzi lucruri frumoase.Că blondă e sau este brună,Atât aş spune despre Ea:Că o femeie este