Scriitura lui Bostan Are texte dulci-amare Ce pot fi o alinare Pentru orice cetăţean! Cu idei ameţitoare Prelucrate-n mod spontan Scriitura lui Bostan Are texte dulci-amare! Ştie orice artizan Al catrenelor sprinţare Şi al poantelor cu sare Cât de dulce-i an de an Scriitura lui Bostan!


scriitura-lui-bostan-are-texte-dulci-amare-ce-pot-fi-o-alinare-pentru-orice-cetăţean-cu-idei-ameţitoare-prelucrate-n-mod-spontan-scriitura-lui
mihai enachiscriituraluibostanaretextedulciamarepotfialinarepentruoricecetăţeancuideiameţitoareprelucratenmodspontandulciamareŞtieartizanalcatrenelorsprinţareŞialpoantelorcusarecâtdedulceianbostanscriitura luilui bostanbostan areare textece potpot fifi oo alinarealinare pentruorice cetăţeancu ideiidei ameţitoaremod spontanspontan scriiturascriitura luilui bostanbostan areare texteorice artizanartizan alal catrenelorsprinţare ŞiŞi alal poantelorcu saresare câtcât dean dede anan scriiturascriitura luilui bostanscriitura lui bostanlui bostan arebostan are textece pot fipot fi ofi o alinareo alinare pentrualinare pentru oricepentru orice cetăţeancu idei ameţitoaremod spontan scriituraspontan scriitura luiscriitura lui bostanlui bostan arebostan are texteŞtie orice artizanorice artizan alartizan al catreneloral catrenelor sprinţarecatrenelor sprinţare Şisprinţare Şi alŞi al poanteloral poantelor cupoantelor cu sarecu sare câtsare cât dean de ande an scriituraan scriitura luiscriitura lui bostan

Jormanii îşi arătară o dată mai mult bunăvoinţa, votând pentru maculiştii reformaţi. Aceştia, sub conducerea lui Mitocan, ocupau 46 de locuri în parlament; extremeştii lui Solcan; Uniunea Democratică a lui Ciolan; restul de 10 locuri fiind împărţite între 23 de partide politice reunite în patru grupări principale. Bostan însuşi candidă pentru Uniunea Democratică. Fu ales prim-ministru în guvernul de solidaritate natională al celor două mari partide. Prima grijă a lui Bostan de după alegeri a fost să încerce restabilirea contactelor cu Maculburgul. Toate tentativele sale se izbiră de o tăcere de gheaţă. Prietenii săi începeau să-şi piardă nădejdea.Fără îndoială că s-a exagerat în privinţa influenţei Bedeker-ului imperial asupra mişcărilor lui Bostan de la început. Unii afirmă că l-ar fi încurajat, ca să aibă mereu un pretext de a invada ţara. Ceea ce-i sigur este că Solcan şi acolitul său Şnapan care, prin poziţia lor radicală, îi câştigară încrederea lui Bostan, acţionau la ordinele directe ale Bedeker-ului. Ei au fost aceia care i-au furnizat noului şef (în jormană: Conducan) formula ca să scape de zorabi, după ce aceştia îşi terminaseră misiunea.Un bostan şi-o bostănică Stau pe gând şi se oftică; De ce oare bostănelu' Nu i-a înşurubat inelu'?!Bostănelu' se căzneşteSă-i explice pe muţeşte, Cum că el ar cam fi vrut, Insă gândul i-a fost mut. Bostănica lăcrimează, Gândul ea şi-l repudiază Şi îl părăseşte-n lan, Pe iubitul său... bostan.Prin scriitura sa dialogală A conceput o lume ideală De Forme şi idei esenţiale Dar totodată şi paradoxale!Majoritatea celor 42, cu excepţia câtorva partizani ai lui Bolovan şi ai lui Motan, era de părere că imaculiştii nu s-ar angaja niciodată într-un conflict ce i-ar duce la o confruntare directă cu Maculia. Această consideraţiune îl împinse pe Bostan să treacă în tabăra adversă, în timp ce Bolovan şi Motan, urmaţi de Boba care de-acum se săturase de atâtea dezbateri, refuzară demn orice compromis şi plecară din ţară spre a încerca să-i convingă pe imaculişti să intervină.Maculburgul prefera să pună mâna pe o ţară sănătoasă din punct de vedere economic şi întru aceasta i se lăsă mai întâi lui Bostan grija de a diminua oareşicât efectele tuturor acelor evenimente care, în patru ani, provocaseră moartea a şase milioane de jormani. Ar fi fost un joc de copil pentru Maculburg să răstoarne fragilul guvern Bostan, mai ales că mii de agenţi ai Bedeker-ului mişunau acum în Jorjan, unde se aranjaseră în slujbe convenabile. Fiecare zbatere a guvernului nu făcea decât să-l înfunde şi mai mult în acea pânză de păianjen vâscoasă şi inextricabilă pe care i-o ţesea Maculburgul.