Scriitorul îşi pune sufletul în palmele cititorului, ca să facă cu el ce îşi doreşte.


scriitorul-îşi-pune-sufletul-în-palmele-cititorului-ca-să-facă-cu-el-îşi-doreşte
betty marcoviciscriitorulîşipunesufletulînpalmelecititoruluicafacăcueldoreştescriitorul îşiîşi punepune sufletulsufletul înîn palmelepalmele cititoruluica săsă facăfacă cucu elel ceîşi doreştescriitorul îşi puneîşi pune sufletulpune sufletul însufletul în palmeleîn palmele cititoruluica să facăsă facă cufacă cu elcu el ceel ce îşice îşi doreştescriitorul îşi pune sufletulîşi pune sufletul înpune sufletul în palmelesufletul în palmele cititoruluica să facă cusă facă cu elfacă cu el cecu el ce îşiel ce îşi doreştescriitorul îşi pune sufletul înîşi pune sufletul în palmelepune sufletul în palmele cititoruluica să facă cu elsă facă cu el cefacă cu el ce îşicu el ce îşi doreşte

Scriitorul îşi deschide poarta minţii în faţa cititorului.Seducţia nu înseamnă să determini pe cineva să facă ceea ce nu îşi doreşte. Seducţia constă în a convinge pe cineva să facă ceea ce îşi doreşte deja.Fiecare îşi doreşte să facă aşa cum îi place, să îşi aleagă propria sa cale şi maniera de a se dedica.Bine ar fi ca omul modern să-şi picteze sufletul aşa cum îşi artificializează chipul, adică să îşi rimeleze mila, să îşi rujeze generozitatea, să îşi coafeze decenţa!Cine îşi doreşte scopul, îşi doreşte şi mijloacele.Nicio femeie care se respectă nu îşi doreşte jumătăţi de măsură. O femeie îşi doreşte dragoste, pasiune, atenţie, energie şi cea mai bună variantă a ta. Oferă-i aceste lucruri şi nu va fi doar a ta, dar va rămâne a ta!