Schitu-ntre vii si morţi -stă ca un legământ:Pe jumătate-n cer. Pe jumătate-n pământ.


schitu-ntre-vii-morţi-stă-ca-un-legământpe-jumătate-n-cer-pe-jumătate-n-pământ
nicolae dabijaschituntreviimorţistăcaunlegământpejumătatencerpepământvii sisi morţistă caca unvii si morţistă ca un

M-am născut pe jumătate viu, pe jumătate mort, într-o lume pe jumătate strâmbă, pe jumătate dreaptă. Întreagă este doar dorinţa mea de a rămâne mereu uluit de frumuseţea iubirii...Boala minţii este asemănătoare bolilor corpului; suntem pe jumătate morţi până să înţelegem neregula şi pe jumătate vindecaţi atunci când o realizăm.Jerry: Jumătate mătase, jumătate bumbac, jumătate in. N-ai cum să greşeşti!Teatrul alungă deprimarea şi tristeţea nostalgică, iar prin forţa spiritului şi a cuvântului său, ridică nivelul de instruire a mulţimilor. Nu ca la barbari – stă stăpânitorul – zeu şi adânc sub el, omul, jumătate om jumătate animal!Bilbo: Pe jumătate dintre voi nu vă cunosc nici pe jumătate din cât mi-aş fi dorit, iar pe mai puţin de jumătate dintre voi vă agreez doar pe jumătate din cât aţi merita.Jumătate din poporul american nu a citit niciodată un ziar. Jumătate nu a votat niciodată pentru preşedinte. Nu poţi decât să speri că este aceeaşi jumătate.