Saruman: Ascuns în fortăreaţa sa, stăpânul ţinutului Mordor vede totul. Privirea sa pătrunde prin nori, prin întuneric, prin praf, prin carne. Gandalf, ştii prea bine despre ce vorbesc: un mare Ochi, fără pleoape, înconjurat de flăcări.


saruman-ascuns-în-fortăreaţa-stăpânul-ţinutului-mordor-vede-totul-privirea-pătrunde-prin-nori-prin-întuneric-prin-praf-prin-carne-gandalf
fran walshsarumanascunsînfortăreaţastăpânulţinutuluimordorvedetotulprivireapătrundeprinnoriîntunericprafcarnegandalfştiipreabinedesprevorbescunmareochifărăpleoapeînconjuratdeflăcăriascuns înîn fortăreaţafortăreaţa sastăpânul ţinutuluiţinutului mordorvede totulprivirea sasa pătrundepătrunde prinprin noriprin întunericprin prafprin carneştii preaprea binebine despredespre cece vorbescun maremare ochifără pleoapeînconjurat dede flăcăriascuns în fortăreaţaîn fortăreaţa sastăpânul ţinutului mordorţinutului mordor vedemordor vede totulprivirea sa pătrundesa pătrunde prinpătrunde prin noriştii prea bineprea bine desprebine despre cedespre ce vorbescun mare ochiînconjurat de flăcări

Pe la zece plus sfertul academicpe când soarele tolerase în preajmăcâţiva nori zmeurici şi jucăuşis-a desprins de sinca o capsulă autocomandatăfără să-i pese de comenzile destinului/ mai întâi şi-a verificat nerviitrecându-i prin beregata dracului său păzitorşi prin vastitatea întunericuluica printr-un borcan cu marmeladăl-a chircit pe caldarâmca pe un pui de bogdaproste/ prin urechi, prin ochi, prin colţul guriia început să i se prelingă sufletulnegru ca smoala încinsăera mare desfătare în jurorganele intraseră într-un joc de pantomimăacompaniate fiind de-un râsu-plânsuşi câteva gânduriuitate la presat printre vaiteGandalf: Inelul şi Stăpânul Întunericului sunt unul şi acelaşi. Frodo, el nu trebuie să-l găsească. Frodo (se ridică şi ascunde inelul): Bine. O să-l punem deoparte. Îl vom ţine ascuns şi nu vom mai vorbi niciodată despre el. Nimeni nu ştie că este aici, nu-i aşa? (Gandalf nu răspunde.) Nu-i aşa, Gandalf?Am fuzionat cu tainele universului... La început am pătruns prin efracţiePrin zidul de nori fumurii,Prin pelerina lor gri, Căci ochii zugrăviţi cu lumină de nori Mă agasau uneori.Deci am descins să călătorescÎntr-un alt univers. Am scormonit în tăcereDupă coşul cu miere.Când mi-am retras braţele, răni sângerândePurtau urme de vânt. Alunecau înspre umeri Nuferi răniţi de însingurare... Căutau o salvare... I-am lăsat să curgă liberi prin mine,Prin ochii mei şi prin părul meu... Eram un mic Prometeu, Salvând lumina Şi coborând-o pe pământul înlăcrimat.Legolas: Iartă-mă. Te-am luat drept Saruman. Gandalf: Eu sunt Saruman. De fapt, Saruman aşa cum ar fi trebuit să fie.A merge cu un prieten prin întuneric este mult mai bine decât a merge singur prin lumină.Terorismul este un alt tip de război – nou ca intensitate, vechi ca origine – un război al gherilelor, al rebelilor, al asasinilor; un război dus prin ambuscade, nu prin luptă, prin inflitraţie, nu prin agresiune, în care victoria se obţine prin erodarea inamicului şi nu prin angajarea lui.