Săracul îşi doreşte să fie bogat, bogatul să fie fericit, cei singuri îşi doresc să se căsătorească, căsătoriţii îşi doresc să moară.


săracul-îşi-doreşte-să-fie-bogat-bogatul-să-fie-fericit-cei-singuri-îşi-doresc-să-se-căsătorească-căsătoriţii-îşi-doresc-să-moară
ann landerssăraculîşidoreştefiebogatbogatulfericitceisinguridorescsecăsătoreascăcăsătoriţiimoarăsăracul îşiîşi doreştedoreşte săsă fiefie bogatbogatul săsă fiefie fericitcei singurisinguri îşiîşi dorescdoresc săsă sese căsătoreascăcăsătoriţii îşiîşi dorescdoresc săsă moarăsăracul îşi doreşteîşi doreşte sădoreşte să fiesă fie bogatbogatul să fiesă fie fericitcei singuri îşisinguri îşi dorescîşi doresc sădoresc să sesă se căsătoreascăcăsătoriţii îşi dorescîşi doresc sădoresc să moarăsăracul îşi doreşte săîşi doreşte să fiedoreşte să fie bogatbogatul să fie fericitcei singuri îşi dorescsinguri îşi doresc săîşi doresc să sedoresc să se căsătoreascăcăsătoriţii îşi doresc săîşi doresc să moarăsăracul îşi doreşte să fieîşi doreşte să fie bogatcei singuri îşi doresc săsinguri îşi doresc să seîşi doresc să se căsătoreascăcăsătoriţii îşi doresc să moară

Cei care îşi creează un anume format şi se străduiesc toată cariera să-l perfecţioneze şi să facă să existe un anumit stil al lor şi cei care îşi doresc să nu fie recunoscuţi de la un spectacol la altul, chiar dacă, în felul acesta, se dezic de propria lor stilistică. Din cea de-a doua categorie fac parte şi eu.Pe vremuri în Irlanda, o familie îşi dorea ca unul dintre copii să fie preot sau călugăriţă. Acum îşi doreşte să fie vedetă pop.Unele femei îşi percep feminitatea ca pe un blestem absolut. Ele îşi doresc sau îşi întâmpină o fiică cu plăcerea de a se regăsi într-o altă victimă.Ateii îşi doresc ca întreaga lume să fie credincioasă în necredinţă.Îmi doresc cu adevărat ca femeile să îşi tragă umerii în spate, să îşi asume o poziţie verticală, să-şi folosească viguroasele voci de fete şi să nu simtă că îşi compromit feminitatea dacă sunt puternice şi isteţe.Mulţi îşi doresc să fie bogaţi peste măsură. Ei uită că există şi cimitire.