Sănătatea este o responsabilitate, mai degrabă decât ceva care vă face victima genelor dumneavoastră.


sănătatea-este-o-responsabilitate-mai-degrabă-decât-ceva-care-vă-face-victima-genelor-dumneavoastră
m.t. morter jrsănătateaesteresponsabilitatemaidegrabădecâtcevacarefacevictimagenelordumneavoastrăsănătatea esteeste oo responsabilitatemai degrabădegrabă decâtdecât cevaceva carecare văvă faceface victimavictima genelorsănătatea este oeste o responsabilitatemai degrabă decâtdegrabă decât cevadecât ceva careceva care văcare vă facevă face victimaface victima genelorvictima genelor dumneavoastrăsănătatea este o responsabilitatemai degrabă decât cevadegrabă decât ceva caredecât ceva care văceva care vă facecare vă face victimavă face victima genelorface victima genelor dumneavoastrămai degrabă decât ceva caredegrabă decât ceva care vădecât ceva care vă faceceva care vă face victimacare vă face victima genelorvă face victima genelor dumneavoastră

Relaţiile pe care le aveţi vă sunt oglinzi. Dacă cineva se poartă frumos cu dumneavoastră, nu face decât să reflecte modul amabil în care vă trataţi singur. Dacă se poartă rău, reflectă doar răutatea pe care dumneavoastră o îndreptaţi asupra propriei persoane. Când veţi înţelege că relaţia presupune mai degrabă ce se întâmplă în interior decât ce se petrece în afara dumneavoastră, veţi identifica sursa experienţelor prin care treceţi şi vă veţi putea modela viaţa de acolo de unde contează cu adevărat: din interior.Cel care face este victima, iar victima este cel care face. Acesta este ciclul naşterii şi morţii, roata karmică pe care te învârţi fără îndurare.Fără companie trebuie să fie de preferat celei rele, pentru că suntem mult mai capabili să prindem viciile altora mai degrabă decât virtuţile lor, după cum şi boala este mult mai contagioasă decât sănătatea.Prostituata nu este cum pretind feministele, victima bărbaţilor, ci mai degrabă cuceritoarea lor. O nelegiuită, care controlează legăturile sexuale între natură şi cultură.Ceea ce am de spus este mult mai important decât lungimea genelor mele.Pictura este poezie care se observă mai degrabă decât se simte, iar poezia este pictură care se simte mai degrabă decât se observă.