Să nu îndrăzneştiNici măcar să gândeşti,Răul altuia!Că răul acela,Tu îl vei avea.


să-nu-îndrăzneştinici-mă-să-gândeştirăul-altuiacă-răul-acelatu-îl-vei-avea
dumitru delcănuîndrăzneştinicimăcargândeştirăulaltuiacărăulacelatuîlveiaveasă nunu îndrăzneştiniciîndrăzneştinici măcarmăcar săîl veivei aveasă nu îndrăzneştinicinu îndrăzneştinici măcarîndrăzneştinici măcar săîl vei aveasă nu îndrăzneştinici măcarnu îndrăzneştinici măcar săsă nu îndrăzneştinici măcar să

Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău.Nevinovăţia e o chestiune de vocabular. Trebuie să eviţi a numi răul. Omul bun nu vede răul pentru că refuză să-i înveţe numele, să-l individualizeze, să-l ştie. Există răul şi în el, dar intră, nu ştiu cum, în altă compoziţie.Atacă răul care sălăşluieşte în tine, nu răul din ceilalţi.Oamenii ar trebui să fie mulţumiţi cu răul şi să nu ceară mai răul.Mustrând răul, deseori nu iese nimic. Arătând binele, răul se mustră el singur.Dintre două rele, răul cel mai mic este răul cert.