Să iubim nebuneşte tot ce străluceşte pe acest pământ, fiindcă altă viaţă nu ne este cunoscută.


să-iubim-nebuneşte-tot-străluceşte-pe-acest-pământ-fiindcă-altă-viaţă-nu-ne-este-cunoscută
euripideiubimnebuneştetotstrăluceştepeacestpământfiindcăaltăviaţănuneestecunoscutăsă iubimiubim nebuneştenebuneşte tottot cece străluceştestrăluceşte pepe acestacest pământfiindcă altăaltă viaţăviaţă nunu nene esteeste cunoscutăsă iubim nebuneşteiubim nebuneşte totnebuneşte tot cetot ce străluceştece străluceşte pestrăluceşte pe acestpe acest pământfiindcă altă viaţăaltă viaţă nuviaţă nu nenu ne estene este cunoscutăsă iubim nebuneşte totiubim nebuneşte tot cenebuneşte tot ce străluceştetot ce străluceşte pece străluceşte pe aceststrăluceşte pe acest pământfiindcă altă viaţă nualtă viaţă nu neviaţă nu ne estenu ne este cunoscutăsă iubim nebuneşte tot ceiubim nebuneşte tot ce străluceştenebuneşte tot ce străluceşte petot ce străluceşte pe acestce străluceşte pe acest pământfiindcă altă viaţă nu nealtă viaţă nu ne esteviaţă nu ne este cunoscută

Cred că suntem pe pământ pentru acest lucru unic: să iubim.Democraţia o iubim fierbinteŞi suntem toleranţi din cale-afară:Cunoaşteţi, pe pământ, o altă ţarăCu rege, cu-mpărat şi... preşedinte?!Există o lumină care străluceşte dincolo de toate lucrurile de pe pământ, dincolo de cel mai înalt dintre cerurile cele mai înalte. Aceasta este lumina care străluceşte în inima ta.Pare imposibil să iubeşti un om rău. Chiar este imposibil. Dar trebuie să iubim şi putem iubi nu omul, ci pe Dumnezeul cel înăbuşit, strivit în om, şi să-l iubim pe acest Dumnezeu, să încercăm să-l ajutăm să se elibereze. Şi asta e cu putinţă şi ne va aduce bucurie.Ritmurile naturii sunt la fel ca ritmurile inimii noastre şi simţim că ne integrăm prin ele în universul ce vibrează. Iubim tot ce este frumos pe acest pământ, de la mişcarea ramurilor înflorite pe cerul albastru, la verdele ierbii, la munţii albaştri cu cupole de zăpadă, la norii sidefii pe cerul verii, la strălucirea mării în veşnică mişcare, la scânteierea cerului împodobit de stele, de la adierea vântului, la cascade înspumate, de la mişcările fluturilor, la mişcările sufletului nostru fascinat de frumos.Dacă vrei să-ţi transformi viaţa, trebuie să crezi cu tărie că acest lucru este posibil. Nu contează cât de dificilă este situaţia ta actuală, cât de copleşitoare pare în acest moment, trebuie să ai credinţă că lucrurile se vor schimba în bine pentru tine în această viaţă, fiindcă ai făcut deja un prim pas pe calea transformării ei.