Rugăciunea – scutul de protecţie al omului... credincios.


rugăciunea-scutul-de-protecţie-al-omului-credincios
mihai cucereaviirugăciuneascutuldeprotecţiealomuluicredinciosrugăciunea –– scutulscutul dede protecţieprotecţie alal omuluiomului credinciosrugăciunea – scutul– scutul descutul de protecţiede protecţie alprotecţie al omuluial omului credinciosrugăciunea – scutul de– scutul de protecţiescutul de protecţie alde protecţie al omuluiprotecţie al omului credinciosrugăciunea – scutul de protecţie– scutul de protecţie alscutul de protecţie al omuluide protecţie al omului credincios

Poarta spre Dumnezeu este credinţa, iar forma prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea. Rugăciunea e singura manifestare a omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândită creştin, rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe om.Cine este deschis, loial, sincer, cu o atitudine omenoasă şi amabilă, onorabil el însuşi, atât în gândire, cât şi faţă de alţii, credincios cuvântului său cât şi legii şi credincios la fel de mult lui Dumnezeu cât şi omului, acela este un gentleman adevărat.Văi şi munţi seniniFără alei întunecate sau opriri subiteAsta e rugăciunea meaAsta e rugăciunea mea pentru tineChemarea iubirii, cer înstelatMereu să crezi, dar nu în minciuniAsta e rugăciunea meaAsta e rugăciunea mea pentru tineCorul:Fie ca toate visele tale dulciSă nu se spulbereFie ca orice dorinţă ai aveaSă ţi se împlinească mereuAsta e rugăciunea meaAsta e rugăciunea mea pentru tineSă sărbătoreşti, să ai prieteni adevăraţiSă descoperi, să ai o inimă ce vindecăAsta e rugăciunea meaAsta e rugăciunea mea pentru tineRepetiţie cor:Rugăciunea este, după fiinţa ei, apropierea şi unirea omului cu Dumnezeu; iar după lucrare, rugăciunea este puterea susţinătoare a lumii, împăcarea cu Dumnezeu.Bucuria omului credincios, ca şi mirosul florilor nu se nasc dintr-un suflet veşted.Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoştinţă.