Renunţaţi la orice idee de a studia sau de a înţelege spiritul. Când veţi fi făcut acest lucru, nu vă veţi mai pierde în sofisme. Consideraţi acest proces exact ca pe o vânturare de gunoaie.


renunţaţi-orice-idee-de-a-studia-sau-de-a-înţelege-spiritul-când-veţi-fi-făcut-acest-lucru-nu-vă-veţi-mai-pierde-în-sofisme-consideraţi
huang porenunţaţioriceideedestudiasauînţelegespiritulcândveţififăcutacestlucrunumaipierdeînsofismeconsideraţiprocesexactcapevânturaregunoaierenunţaţi laorice ideeidee destudia sausau deînţelege spiritulcând veţiveţi fifi făcutfăcut acestacest lucrunu văvă veţiveţi maimai pierdepierde înîn sofismeconsideraţi acestacest procesproces exactexact caca pepe oo vânturarevânturare dede gunoaierenunţaţi la oricela orice ideeorice idee dede a studiaa studia saustudia sau dede a înţelegea înţelege spiritulcând veţi fiveţi fi făcutfi făcut acestfăcut acest lucrunu vă veţivă veţi maiveţi mai pierdemai pierde înpierde în sofismeconsideraţi acest procesacest proces exactproces exact caexact ca peca pe ope o vânturareo vânturare devânturare de gunoaie

Atunci când nu aveţi un punct de vedere de apărat, nu aveţi cum să daţi prilejul unei certe. Dacă veţi practica în permanenţă acest lucru, dacă renunţaţi să vă mai luptaţi şi să opuneţi rezistenţă, veţi putea experimenta plenar momentul prezent, ceea ce reprezintă un mare har.Pentru început vă veţi alege o imagine mentală, o idee sau un plan care doriţi să devină realitate. Vă veţi conştientiza apoi capacitatea de a comunica subconştientului acea imagine sau idee, imaginându-vă că ea deja s-a împlinit. Dacă veţi păstra cu perseverenţă această atitudine mentală, rugăciunea vă va fi ascultată.Nu încercaţi să vă impuneţi voinţa, căci orice efort în acest sens va fi zadarnic, veţi obţine exact opusul a ceea ce aşteptaţi.Puneţi-vă întrebarea: Dacă nu vă puteţi simţi împăcat atunci când sunteţi singur, veţi căuta o relaţie pentru a vă acoperi sentimentul de disconfort. Puteţi fi sigur că această formă de disconfort va apărea într-o formă sau alta în relaţie şi că vă veţi considera probabil partenerul răspunzător pentru acest lucru.Supravegheaţi-vă mereu afirmaţiile. Veţi primi raspuns chiar la cele mai neînsemnate cuvinte. Nu spuneţi niciodată: