Renunţaţi la orice idee de a studia sau de a înţelege spiritul. Când veţi fi făcut acest lucru, nu vă veţi mai pierde în sofisme. Consideraţi acest proces exact ca pe o vânturare de gunoaie.


renunţaţi-orice-idee-de-a-studia-sau-de-a-înţelege-spiritul-când-veţi-fi-făcut-acest-lucru-nu-vă-veţi-mai-pierde-în-sofisme-consideraţi
huang porenunţaţioriceideedestudiasauînţelegespiritulcândveţififăcutacestlucrunumaipierdeînsofismeconsideraţiprocesexactcapevânturaregunoaierenunţaţi laorice ideeidee destudia sausau deînţelege spiritulcând veţiveţi fifi făcutfăcut acestacest lucrunu văvă veţiveţi maimai pierdepierde înîn sofismeconsideraţi acestacest procesproces exactexact caca pepe oo vânturarevânturare dede gunoaierenunţaţi la oricela orice ideeorice idee dede a studiaa studia saustudia sau dede a înţelegea înţelege spiritulcând veţi fiveţi fi făcutfi făcut acestfăcut acest lucrunu vă veţivă veţi maiveţi mai pierdemai pierde înpierde în sofismeconsideraţi acest procesacest proces exactproces exact caexact ca peca pe ope o vânturareo vânturare devânturare de gunoaie

Nu încercaţi să vă impuneţi voinţa, căci orice efort în acest sens va fi zadarnic, veţi obţine exact opusul a ceea ce aşteptaţi. -Joseph Murphy
nu-încercaţi-să-vă-impuneţi-voinţa-că-orice-efort-în-acest-sens-va-fi-zadarnic-veţi-obţine-exact-opusul-a-ceea-aşteptaţi