Religia creştină nu împărtăşeşte decât suferinţa, şi se pare că acest fel de a vieţui a slăbit lumea şi a lăsat-o pradă răilor.


religia-creştină-nu-împărtăşeşte-decât-suferinţa-şi-se-pare-că-acest-fel-de-a-vieţui-a-slăbit-lumea-şi-a-lăsat-o-pradă-răilor
niccolo machiavellireligiacreştinănuîmpărtăşeştedecâtsuferinţaşisepareacestfeldevieţuislăbitlumealăsatopradărăilorreligia creştinăcreştină nunu împărtăşeşteîmpărtăşeşte decâtdecât suferinţaşi sese parepare căcă acestacest felfel deslăbit lumealumea şipradă răilorreligia creştină nucreştină nu împărtăşeştenu împărtăşeşte decâtîmpărtăşeşte decât suferinţaşi se parese pare căpare că acestcă acest felacest fel dede a vieţuivieţui a slăbita slăbit lumeaslăbit lumea şireligia creştină nu împărtăşeştecreştină nu împărtăşeşte decâtnu împărtăşeşte decât suferinţaşi se pare căse pare că acestpare că acest felcă acest fel defel de a vieţuia vieţui a slăbitvieţui a slăbit lumeaa slăbit lumea şireligia creştină nu împărtăşeşte decâtcreştină nu împărtăşeşte decât suferinţaşi se pare că acestse pare că acest felpare că acest fel deacest fel de a vieţuide a vieţui a slăbita vieţui a slăbit lumeavieţui a slăbit lumea şi

Crucea simbolizează anularea distincţiei între glorioşi şi învinşi. Fără religia creştină omul ar trăi neliniştea produsă de limitele vieţii şi de moartea absolută. Ce glorios este creştinismul ce populează templele şi cimitirele cu nemuritori! Religia creştină asigură fraternitatea între glorioşi şi anonimi şi învinşi. Fără creştinism, umanitatea ar fi alcătuită din bipezi anonimi şi glorioşi. Ce glorioasă e viziunea creştină asupra omului în care nebunii, neîmpliniţii şi geniile se întâlnesc, fratern, aici şi dincolo!N-am găsit ceea ce căutam, pentru că n-am căutat cum trebuie... Ne-am lăsat pradă păcatului şi suferinţa ne-a cuprins în braţe pe-amândoi... E prea multă linişte între noi!Liniştea asta poatesă se transforme în ură... Acoperă-mi ochii, cu mâinile tale calde şi spune-mi că nu poţi să mă uiţi...Religia creştină începe cu un vis şi se termină cu o crimă.Lumea creştină are nevoie de strălucirea puterii, de aceea îi trebuie o expresie politică fidelă. O astfel de expresie presupune o conştiinţă creştină şi o trăire în Duhul Sfânt.Acest guvern pedeseristÎmi pare că-i şi Dadaist!C-a spus mereu: Da-da! Da-da!Şi ne-a lăsat Tristan-Tzara!Legea lui Dumnezeu în religia creştină este învăţătorul care ne conduce către Cristos.