Religia a fost, timp de 1800 de ani, botniţa raţiunii. Datoria profesorilor de filosofie este de a face să treacă prin contrabandă mitologia iudaică drept filosofie.


religia-a-fost-timp-de-1800-de-ani-botniţa-raţiunii-datoria-profesorilor-de-filosofie-este-de-a-face-să-treacă-prin-contrabandă-mitologia
arthur schopenhauerreligiafosttimpde1800anibotniţaraţiuniidatoriaprofesorilorfilosofieestefacetreacăprincontrabandămitologiaiudaicădreptfilosofietimp dede 18001800 dede anibotniţa raţiuniidatoria profesorilorde filosofiefilosofie esteeste deface săsă treacătreacă prinprin contrabandăcontrabandă mitologiamitologia iudaicăiudaică dreptdrept filosofiereligia a fosttimp de 1800de 1800 de1800 de anidatoria profesorilor deprofesorilor de filosofiede filosofie estefilosofie este dede a facea face săface să treacăsă treacă printreacă prin contrabandăprin contrabandă mitologiacontrabandă mitologia iudaicămitologia iudaică dreptiudaică drept filosofie

Orice filosofie este fie cunoaştere din raţiune pură, fie cunoaştere raţională din principii empirice. Prima se numeşte filosofie pură, a doua filosofie empirică.Profesorul de filosofie: Tot ce nu e proză, e vers; şi tot ce nu e vers, e proză. Domnul Jourdain: Şi cum vorbeşte omul, ce e? Profesorul de filosofie: Proză. Domnul Jourdain: Adică aşa să fie? Când zic: Nicole, adu-mi papucii şi dă-mi scufa de noapte, e proză? Profesorul de filosofie: Da, domnule. Domnul Jourdain: Pre legea mea, de peste patruzeci de ani fac proză fără să ştiu!Cu siguranţă, şi tu posezi o filosofie interioară personală, deşi e posibil ca ea să nu fie conştientă sau suficient de articulată pentru a funcţiona în serviciul tău. Prin urmare, ai nevoie de un ghid sau de o oglindă, care să te ajute să îţi scoţi propria filosofie la lumină, unde să o poţi vedea şi lucra cu ea.În filosofie, existenţa lui Dumnezeu este demonstrată prin folosirea naturală a raţiunii, în timp ce, în teologie, gândirea află despre natura lui Dumnezeu şi aplică dialectica la datele revelaţiei acceptate prin credinţă. Cunoaşterea filosofică şi teologică(dialectica) sunt modalităţi de cunoaştere a lui Dumnezeu care se realizează prin experienţa mistică, o cunoaştere întemeiată pe iubire sau o iubire ce îl cunoaşte pe Dumnezeu.Rugăciunea este în religie ceea ce este gândirea în filosofie. A se ruga înseamnă a crea religia.Religia înseamnă acţiune. Un om nu poate doar gândi sau simţi religia, el o trăieşte pe cât posibil. Altmiteri, nu e religie, ci doar fantezie sau filosofie.