Raymond Barone: Şi tu nu ai exista? Debra Barone: E ca şi cum viaţa ar fi minunată. Fără Debra. Raymond Barone (cu voce prefăcută): Păi atunci nu ar fi o viaţă minunată, nu-i aşa? (O îmbrăţişează.)


raymond-barone-Şi-nu-ai-exista-debra-barone-e-ca-şi-cum-viaţa-ar-fi-minunată-fără-debra-raymond-barone-cu-voce-prefăcută-păi-atunci-nu-ar
dragul de raymondraymondbaroneŞinuaiexistadebracaşicumviaţaarfiminunatăfărădebrabaronecuvoceprefăcutăpăiatunciviaţăminunatănuiaşaîmbrăţişeazăraymond baronetu nunu aiai existadebra baronee caca şişi cumcum viaţaviaţa arar fifi minunatăfără debraraymond baronebarone (cu(cu vocevoce prefăcută)păi atunciatunci nunu arar fifi oo viaţăviaţă minunatăŞi tu nutu nu ainu ai existae ca şica şi cumşi cum viaţacum viaţa arviaţa ar fiar fi minunatăraymond barone (cubarone (cu voce(cu voce prefăcută)păi atunci nuatunci nu arnu ar fiar fi ofi o viaţăo viaţă minunată

Raymind Barone: De ce nu ieşi mâine cu Linda? Debra Barone: Şi să las copiii cu părinţii tăi? Raymond Barone: Nu, mă ocup eu de copii. Debra Barone: Vezi să nu... Raymond Barone: Mă descurc, să ştii. Nu mai ştii când ai fost plecată trei zile la mătuşa ta? Debra Barone: Am luat copiii cu mine! Raymond Barone: Da, dar m-am hrănit singur.Raymond Barone: Este restaurantul unde bătrâna chinezoaică nebună strigă după tine când pleci, nu? Debra Barone: Ştii ce strigă, nu-i aşa? Raymond Barone: Mda, Raymond Barone: Se pare că Allie nu vroia să vorbească despre sex! M-a întrebat de ce ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ! Debra Barone: Şi? Ce i-ai spus? Raymond Barone: I-am spus că cerul era prea aglomerat. Debra Barone: Ce-ai făcut?! Raymond Barone: Şi apoi, m-am prefăcut că sunt răcit şi am ieşit naibii de acolo. Debra Barone: Nu pot să cred! De ce nu ai stat să vorbeşti cu ea? Raymond Barone: Pentru că mă pregătisem pentru discuţia despre sex!Debra Barone: Nu mai suport! Raymond Barone: Ştiu. E vorba de fratele meu, nu? Debra Barone: Nu, nu este vorba de fratele tău. Raymond Barone: Desigur. E tatăl meu... un ghimpe în coastă! Debra Barone: Nu, nu-i nici tatăl tău. Raymond Barone: Acuma ştiu. E mama. Haide, hai s-o omorâm. Debra Barone: Încetează, Ray. Raymond Barone: Haide, mereu spui că nu facem lucruri împreună, aşa că... hai s-o omorâm şi la urmă să mergem la film!Debra Barone: Ai pierdut 2300 de dolari faţă de tatăl tău?!?! Raymond Barone: Linişteşte-te, da? O să luăm banii înapoi. Debra Barone: Cum? Raymond Barone: Când o să moară.Raymond Barone: Ce, acuma nu te mai iubesc? Debra Barone: Nu mi-o spui. Raymond Barone: Ba da. Debra Barone: Ba nu, nu o spui. Raymond Barone: Ba da! Debra Barone: Când? Raymond Barone: Cu privirea!