Răutatea numai îşi instalează cortul acolo unde iubirea îşi are domiciliul.


răutatea-numai-îşi-instalează-cortul-acolo-unde-iubirea-îşi-are-domiciliul
george geafirrăutateanumaiîşiinstaleazăcortulacoloundeiubireaaredomiciliulrăutatea numainumai îşiîşi instaleazăinstalează cortulcortul acoloacolo undeunde iubireaiubirea îşiîşi areare domiciliulrăutatea numai îşinumai îşi instaleazăîşi instalează cortulinstalează cortul acolocortul acolo undeacolo unde iubireaunde iubirea îşiiubirea îşi areîşi are domiciliulrăutatea numai îşi instaleazănumai îşi instalează cortulîşi instalează cortul acoloinstalează cortul acolo undecortul acolo unde iubireaacolo unde iubirea îşiunde iubirea îşi areiubirea îşi are domiciliulrăutatea numai îşi instalează cortulnumai îşi instalează cortul acoloîşi instalează cortul acolo undeinstalează cortul acolo unde iubireacortul acolo unde iubirea îşiacolo unde iubirea îşi areunde iubirea îşi are domiciliul

Acolo unde ea se temea să pună piciorul, el se năpustea cu toată repeziciunea. Acolo unde ea se şovăia şi îşi făcea mii de griji înainte de-a trece la fapte, el trecea mai întâi la fapte şi apoi îşi făcea griji, dacă îşi făcea vreodată griji.Acolo unde mintea nu e încolţită de frică şi poţi să-ţi ţii capul sus,Acolo unde cunoaşterea e liberă pentru toţi,Acolo unde lumea n-a fost fragmentată de pereţii înguşti ai caselor,Acolo unde cuvintele vin din profunzimea adevărului,Acolo unde străduinţa neobosită îşi întinde braţele spre perfecţiune,Acolo unde izvorul clar al raţiunii nu şi-a pierdut calea în nisipul mohorât al deşertului obişnuinţelor moarte,Acolo unde mintea e condusă înainte de ea însăşi în tot mai larga gândire şi acţiune,Acolo în Raiul libertăţii, o, Tată, acolo să se trezească ţara mea!Acolo unde Dumnezeu îşi are biserica, diavolul îşi va construi capela.Pe movila îngenuncherii noastre îşi pune Dumnezeu, Cortul Întâlnirii.Omul are o singură inimă şi în această singură inimă încape şi bunătatea şi răutatea. Uneori, iese la iveală bunătatea, alteori răutatea. După împrejurări. Acum, de când cu războiul, bunătatea a pierit din inimile noastre, a rămas numai răutatea. Numai răutatea.Răutatea începe acolo unde sfârşeşte omenia.