Răutatea are atâtea petice câţi solzi are peştele.


răutatea-are-atâtea-petice-câţi-solzi-are-peştele
betty marcovicirăutateaareatâteapeticecâţisolzipeştelerăutatea areare atâteaatâtea peticepetice câţicâţi solzisolzi areare peştelerăutatea are atâteaare atâtea peticeatâtea petice câţipetice câţi solzicâţi solzi aresolzi are peştelerăutatea are atâtea peticeare atâtea petice câţiatâtea petice câţi solzipetice câţi solzi arecâţi solzi are peştelerăutatea are atâtea petice câţiare atâtea petice câţi solziatâtea petice câţi solzi arepetice câţi solzi are peştele

Puse pe listă, le-am numărat: zeceUna mai grea ca cealaltăOchii, privirea, gândurile toateNeliniştite s-au trezit, speriate.Erau pe deal cinci miiFără femei,Fără copii.Când le-ai zis să ia şi peştele şi pâinea Şi să le-o dea,Au zis că n-au, că-i prea puţin,Că orişicât ai încerca nu s-ar putea... Câţi le-au citit,Câţi le-au privit,Câţi le-au gândit din foiLa număr nu sunt multeŞi nici pe-o limbă ne-nţeleasăCă’ncepe de sus, că’ncep de jos,Eu nu le pot purta. Încercaţi voi!Din mine ţi le-am pus în mânăLa început erau din piatră moartăExistă atâtea iubiri câţi oameni sunt sau vor fi şi chiar mai mult, atâtea iubiri cât de multe versiuni ale noastre există, în timpi diferiţi.Omul are o singură inimă şi în această singură inimă încape şi bunătatea şi răutatea. Uneori, iese la iveală bunătatea, alteori răutatea. După împrejurări. Acum, de când cu războiul, bunătatea a pierit din inimile noastre, a rămas numai răutatea. Numai răutatea.Câţi oameni, atâtea întrebări.Câţi traducători - tot atâtea variante.Dragostea se manifestă în tot atâtea feluri câţi oameni există.