Răul nu are nevoie de cultură; el se naşte fără pregătire, ca mărăcinii într-un pământ părăsit.


răul-nu-are-nevoie-de-cultură-el-se-naşte-fără-pregătire-ca-mărăcinii-într-un-pământ-părăsit
henri lacordairerăulnuarenevoiedeculturăelsenaştefărăpregătirecamărăciniiîntrunpământpărăsitrăul nunu areare nevoienevoie dede culturăel sese naştenaşte fărăfără pregătireca mărăciniipământ părăsitrăul nu arenu are nevoieare nevoie denevoie de culturăel se naştese naşte fărănaşte fără pregătirerăul nu are nevoienu are nevoie deare nevoie de culturăel se naşte fărăse naşte fără pregătirerăul nu are nevoie denu are nevoie de culturăel se naşte fără pregătire

E normal ca într-o obşte să existe între oameni un zid al avuţiei din pricina căreia oamenii nu se văd, ci mai curând se pizmuiesc? Averea naşte avere, banii nasc bani? – Da, răul mizeriei şi răul aurului îl strică şi-l înrăieşte pe om deopotrivă.Închisese ochii pentru a nu vedea răul de pe acest pământ, şi, în acest fel, răul l-a găsit fără nici o apărare.Chiar şi acel ultim lucru care i se poate întâmpla omului are nevoie de pregătire. Pentru mine, aşteptarea este un sentiment puternic şi pozitiv. Aşteptarea este pregătire.Cultură - e pretenţios cuvântul. În ce fel de cultură trăim noi? Avem o cultură mare? Nu! Avem o civilizaţie, dar avem o cultură mare, avem valori? Eu zic că suntem într-o cultură medie. În ziua de azi, eu văd că trăiesc într-un neam mai mare, nu trăiesc zonal. Eu trebuie să mă raportez şi la ceilalţi, trebuie să fiu cel mai bun în cântat şi trebuie să fiu valorizat. Altfel, degeaba horesc.Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău.Primii trei ani de facultate i-am făcut la Iaşi, care e un oraş superb şi cu o cultură specială. Exista, faţă de astăzi, o mai bună pregătire a studenţilor.