Răul nu are nevoie de cultură; el se naşte fără pregătire, ca mărăcinii într-un pământ părăsit.


răul-nu-are-nevoie-de-cultură-el-se-naşte-fără-pregătire-ca-mărăcinii-într-un-pământ-părăsit
henri lacordairerăulnuarenevoiedeculturăelsenaştefărăpregătirecamărăciniiîntrunpământpărăsitrăul nunu areare nevoienevoie dede culturăel sese naştenaşte fărăfără pregătireca mărăciniipământ părăsitrăul nu arenu are nevoieare nevoie denevoie de culturăel se naştese naşte fărănaşte fără pregătirerăul nu are nevoienu are nevoie deare nevoie de culturăel se naşte fărăse naşte fără pregătirerăul nu are nevoie denu are nevoie de culturăel se naşte fără pregătire

Închisese ochii pentru a nu vedea răul de pe acest pământ, şi, în acest fel, răul l-a găsit fără nici o apărare. -Ernst Wiechert
Închisese-ochii-pentru-a-nu-vedea-răul-de-pe-acest-pământ-şi-în-acest-fel-răul-l-a-găsit-fără-nici-o-apărare
Chiar şi acel ultim lucru care i se poate întâmpla omului are nevoie de pregătire. Pentru mine, aşteptarea este un sentiment puternic şi pozitiv. Aşteptarea este pregătire. -Leopoldina Bălănuţă
chiar-şi-acel-ultim-lucru-care-i-se-poate-întâmpla-omului-are-nevoie-de-pregătire-pentru-aşteptarea-este-un-sentiment-puternic-şi-pozitiv
Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău. -Pascal Bruckner
Într-o-zi-orice-fiinţă-îşi-întâlneşte-stăpânul-care-o-face-să-plătească-răul-făcut-că-răul-vrea-răul-celui-rău
Primii trei ani de facultate i-am făcut la Iaşi, care e un oraş superb şi cu o cultură specială. Exista, faţă de astăzi, o mai bună pregătire a studenţilor. -Mohammad Murad
primii-trei-ani-de-facultate-i-am-făcut-iaşi-care-e-un-oraş-superb-şi-cu-o-cultură-specială-exista-faţă-de-astăzi-o-mai-bună-pregătire-a